BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Tuulivoimarakentamisen työllisyysvaikutus

Tuulivoimarakentamisen työllisyysvaikutus

Rambollin tekemän selvityksen mukaan tuulivoimarakentamisen työllisyysvaikutus yllättää.

Selvityksessä arvioitiin yhden tuulivoimapuiston aluetaloudelliset vaikutukset. 10 voimalaa käsittävän tuulivoimapuiston investoinnin suuruus on noin 50 miljoonaa euroa, josta kotimaisten investointien osuus on noin 20–30 prosenttia. Yksi tuulivoimapuisto työllistää rakentamisen aikana kerrannaisvaikutuksineen noin 200 henkilötyövuotta (htv) Suomessa, josta Pohjois-Pohjanmaalla 90 htv.

"Pohjois-Pohjanmaa on jo pitkään ollut ja tulee todennäköisesti pitkään olemaankin Suomen johtava tuulivoimamaakunta. Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat selkeästi nähneet tuulivoiman potentiaalin paitsi tehokkaana päästövähentäjänä, myös kuntatalouden buusterina. Kiitos hyvien tuuliolosuhteiden ja kuntien positiivisen ja innostuneen suhtautumisen, on sinne nyt rakennettu lähes puolet kaikesta Suomen tuulivoimasta," kommentoi Anna Tiihonen Suomen Tuulivoimayhdistyksestä.

Tämän lisäksi tulee työllisyysvaikutuksia Suomen ulkopuolelle muun muassa tuulivoimalayksiköiden hankinnasta ja valmistuksesta. Tuulivoimapuiston käytön aikana vuosittainen työllisyysvaikutus kerrannaisvaikutuksineen huomioituna on Suomessa 29 henkilötyövuotta, josta Pohjois-Pohjanmaalla 23 htv.

Lue lisää