BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

TuotTo kehittää yritysten logistiikkatoimintaa

TuotTo kehittää yritysten logistiikkatoimintaa

Tuottavat toimintamallit –TuotTo-hankkeessa selvitetään, miten työntekijät ja organisaatiot voivat hyödyntää digitalisaatiota entistä tehokkaammin sekä kehittää toimintaansa työhyvinvointi huomioon ottaen.

Hankkeessa tarkastellaan mm.

 • digitaalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia yrityksen ja työntekijän näkökulmista
 • työvoiman vaihtuvuuden ja vuokratyövoiman käytön kysymyksiä
 • voimavara- ja työhyvinvointitekijöitä: kuormitustekijät, työn mielekkyys ja sujuvuus, työn hallinta ja osaamisvaatimukset
 • työntekijöiden ja työyhteisön osallistumiskeinoja toiminnan ja yrityksen kehittämiseen.

TuotTo-hankkeessa tuetaan yritysten logistiikkatoimintojen digitalisaatiokehitystä useasta näkökulmasta: esimerkiksi tietovälineiden osaaminen, uusien toimintamallien ja työvälineiden kehittäminen, prosessien sujuvoittaminen, työhyvinvoinnin edistäminen sekä yritysten kehittämisosaamisen lisääminen.

Tule mukaan!

TuotTo on yritystäsi varten, jos haluat olla mukana kehittämässä ja ylläpitämässä logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäristössä yksilön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevalla tavalla.

Yritykset saavat

 • arvion tuottavuudesta, työhyvinvoinnista ja digiosaamisen tilasta
 • tulevaisuuskuvan ja kehittämissuunnitelman: mitä kannattaa tehdä seuraavaksi
 • tukea kehittämisen toteuttamiseen ja koko työyhteisön osallistamiseen
 • vertaisverkoston kokemuksia ja tukea kehittämiseen myös jatkossa

Työntekijät saavat

 • arvion omasta osaamisestaan
 • tukea oman osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin hallintaan
 • keinoja osallistua yrityksen ja toiminnan kehittämiseen
 • näkemystä oman työn ja yrityksen kehityssuunnasta

TuotTo-hanke on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, ja siihen haetaan parhaillaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tulevaisuuden logistiikkatyötä 2017-2018 aikana.

Lisätietoja:
hankkeen verkkosivut: bit.ly/tuotto
Oulun seudun yhteistyö: Arja Ala-Laurinaho, Työterveyslaitos, arja.ala-laurinaho@ttl.fi, 040 562 0906
Yleisesti hankkeesta: hankekoordinaattori Erkki Pesonen, TTS Työtehoseura, erkki.pesonen@tts.fi, 044 714 3777