BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Tule kehittämään eHealth-palveluja yhdessä OYS:n kanssa

Tule kehittämään eHealth-palveluja yhdessä OYS:n kanssa

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) etsii PK-yrityksiltä eHealth-ratkaisuja sairaalasta kerättyihin neljään kehittämistarpeeseen.

Asiantuntijaraati valitsee jokaiseen tarpeeseen parhaan ratkaisuehdotuksen. Yhteensä neljä yritystä pääsee mukaan ainutlaatuiseen yhteiskehittämisen prosessiin yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi mukaan valitut yritykset saavat enintään 30 000 euron EU-rahoituksen ratkaisun kehittämiseen ja ratkaisemaan globaaleja terveydenhuollon haasteita.

Yhteiskehittämisprojekti kestää kesäkuusta 2018 tammikuuhun 2019.

Hakemuksia otetaan vastaan 28.5.2018 saakka.

Ilmoittaudu yrityksille pe 23.3.2018 pidettävään INFO-tilaisuuteen tästä.

Haemme PK-yrityksiltä ratkaisuehdotuksia seuraaviin kehittämistarpeisiin:

 1. Room / Toiminnanohjauksen tuki huoneiden resursointiin
  Tulevaisuuden sairaalassa huoneiden käyttöastetta halutaan seurata sähköisen sovelluksen avulla reaaliaikaisesti. Lue lisää
 2. Etäohjaus / Mobiilisovellus asiakkaan etäohjaukseen
  Tarve mobiilisovellukselle, jonka avulla asiakkaalle voidaan lähettää helppokäyttöistä ohjausmateriaalia. Case astmapotilaat. Lue lisää
 3. ImetysMob / Mobiiliversio imetysohjauskortista
  Tarve imetysohjauskortti-mobiilisovellukselle, joka toimii neuvolan ja sairaalan välillä tiedonkulun välineenä sekä oppimisen välineenä perheille. Lue lisää
 4. DIAMECHAT / Sähköiset palvelut ennen ja jälkeen poliklinikan vastaanottokäyntiä
  Tarve sähköiselle kirjaus- ja kommunikaatioalustalle diabeteslasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä alkuhoidon ohjaukseen. Lue lisää

Hakukriteerit

 • Hakemuksen voivat jättää PK-yritykset, jotka on rekisteröity EU:n alueelle. Tarkista PK-yritysmääritelmä tästä.
 • Ratkaisuehdotuksen tulee liittyä haun teemoihin.
 • Yritys voi lähettää ratkaisuehdotuksen useampaan kuin yhteen kehittämistarpeeseen. Yritys voidaan kuitenkin valita vain yhteen yhteiskehittämisprojektiin.
 • Esitetyn ratkaisun valmiusaste on oltava vähintään TRL7, tarkista linkistä teknologian kypsyysasteen kuvaukset.
 • Kriteerit on avattu tarkemmin hakukuulutuksessa

Hakeminen:

Jätä ratkaisuehdotus sähköisesti 28.5.2018 klo:17.00 (CET) mennessä. Lue lisää
Jätettyjä ratkaisuehdotuksia ei palauteta.

Edut valituille:

 • Yritys saa mahdollisuuden kehittää omaa ratkaisuaan yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten sekä liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa
 • Yritys saa enintään 30 000 euron tuen kehitystyöhön. Yrityshankkeen kokonaiskustannuksista inDemandin tuki on 60 prosenttia. Tuki muodostuu palkkakuluista ja flatratesta.
 • Yhteiskehittämisen aikana luodaan verkostoja sairaalan edustajien kanssa, saadaan näkyvyyttä ja testataan ratkaisuja käytännössä OYS:n ammattilaisten kanssa. Lisäksi järjestetään työpajoja, valmennuksia ja yhteiskehittämisen tilaisuuksia, joissa ratkaisuehdotuksia viedään eteenpäin.
 • Yritys saa arvokkaan referenssin Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Luottamuksellisuus:

Ratkaisuehdotukset käsitellään luottamuksellisina ja niiden kaikki IPR-oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä/tekijöillä.

Haun taustalla:

Terveydenhuollossa on paljon haasteita ja tarpeita, joita ratkotaan digitaalisaation avulla. OuluHealthin yksi kärkiteemoista on terveydenhuollon digitaalisaation edistäminen. OuluHealth on mukana kansainvälisessä inDemand-hankkeessa. Hankkeen toiminta-aikana luodaan uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Kehitettävä malli on innovatiivinen, koska siinä yhdistyvät julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yritysyhteistyö.

Haun kautta hankkeeseen valitut yritykset saavat rahoitusta ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeessa järjestetään kaksi hakukierrosta, joista nyt toteutetaan ensimmäinen. Toinen hakukierros toteutetaan vuonna 2019. inDemand-hanketta rahoittaa EU:n Horisontti 2020 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Hanketta toteutetaan vuosina 2017–2020.

InDemand-konsortion toimijat Suomessa ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu ja Oulun yliopisto.

www.indemandhealth.eu

Lisätietoja antavat:

Kehittämishaasteet:
Timo Alalääkkölä, Testaustoiminnan päällikkö, PPSHP
timo.alalaakkola@ppshp.fi, p. 040-561 4390

inDemand-hanke, rahoitus:
Mikko Väisänen, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto
mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050-3366 524