BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Suomalainen ympäristömittaustekniikka etenee vauhdilla Ruotsissa ja kotimaassa

Suomalainen ympäristömittaustekniikka etenee vauhdilla Ruotsissa ja kotimaassa

Ympäristömittausyhtiö EHP-Tekniikka Oy on päässyt kovaan kasvuvauhtiin Ruotsin ja Suomen markkinoilla. Tänä vuonna kasvua syntyy noin 50 % verrattuna vuoteen 2015. Yrityksen uudet ratkaisut; EnMonCon automaattinen on line mittauskonsepti ja siihen liittyvät öljyn, metallin ja kiintoaineen sekä sameuden mittaukset tuovat suurimman osan kasvusta. Asiakkuuksien kasvun johdosta yritys on tehnyt sopimuksen Ruotsalaisen kaivostoimintaan erikoistuneen Primab Ab:n kanssa Ruotsin huoltotoiminnan hoitamisesta ja hakee tämän sopimuksen avulla myös myynnin kasvua Ruotsissa - erityisesti kaivossektorilla.

Kuluvana vuonna EHP-Tekniikka Oy on toimittanut Ruotsiin mittausratkaisuja mm. Lundin Mining Ab:lle, Boliden Mineral Ab:lle sekä käy parasta aikaa neuvotteluja usean ruotsalaisen teollisuuskonsernin kanssa merkittävistä toimituksista perustuen uuteen mittausosaamiseen. Suomeen uutta, modernia ympäristömittaustekniikkaa on toimitettu metsä- ja metalliteollisuuteen - kuten SSAB:lle sekä Outokummulle.

Syynä kysynnän kasvuun on reaaliaikaisen mittaustekniikan luotettavuus verrattuna käsin tehtävään vesinäytteenottoon sekä sen edullisuus verrattuna manuaaliseen seurantaan – sekä ylivoimainen tietomäärä, sillä mittaustietoa syntyy kertaluokkia enemmän kuin manuaalisessa seurannassa ja näin ympäristön tilaa ja omia prosesseja voidaan seurata ja ohjata reaaliaikaisesti.

Kiistaton tosiasia on, että ympäristöseurannassa ihminen on heikoin lenkki ja perinteinen manuaalinen käsinäytteenotto sisältää virhelähteitä huomattavasti enemmän kuin automaattinen, reaaliaikainen mittaus. Näiden virheiden välttäminen ja mm. alkavasta vahingosta varoittaminen ovat tehneet reaaliaikaisesta mittauksesta suositun viimeisen kahden vuoden aikana.

EHP-Tekniikka Oy on tällä hetkellä merkittävin pohjoismainen toimija reaaliaikaisissa mittauksissa kaivossektorilla ja turvetuotantosektorilla. Yritys panostaa voimakkaasti uusien, automaattisten ja reaaliaikaisten mittausratkaisujen kehittämiseen tavoitteena auttaa teollisuutta pienentämään ympäristökuormitusta sekä kehittämään prosessien hallintaa.

Lisätietoa:

Risto Hiljanen
045 670 1302

EHP-Tekniikka Oy
www.ehp-tekniikka.fi

EHP-Tekniikka Oy kuuluu Ecofoster Group konserniin tuottaen moderneja automaattisia prosessi- ja ympäristömonitorointiratkaisuja teollisuudelle, jätehuoltolaitoksille, julkiselle sektorille ja viranomaisille. Osa yhtiön tuotteista on tuotesuojattu ja ne sisältävät merkittäviä innovatiivisia ratkaisuja. Yhtiö työllistää suoraan ja välillisesti Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä noin 25 työntekijää.