BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Suomalainen cleantech-yritys yhteistyöhön maailman suurimman kaupunkiverkoston kanssa

Suomalainen cleantech-yritys yhteistyöhön maailman suurimman kaupunkiverkoston kanssa

Digitaalinen asiantuntijapalvelu Solved ja globaali kaupunkiohjelma United Smart Cities (USC) aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on helpottaa urbanisoitumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemista.

Solved tarjoaa United Smart Citiesille räätälöidyn digitaalisen alustan, jota verkoston kaupungit alkavat käyttää ratkoessaan urbanisoitumiseen liittyviä haasteita. Lisäksi Solved tarjoaa verkoston käyttöön asiantuntijat ja sijoittajat yhdistävän palvelun.

Räätälöity USC/Solved-alusta tehostaa kaupunkien, yritysten, rahoittajien ja älykaupunkiosaajien yhteistyötä niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Lisäksi palvelu parantaa hankkeiden koordinointia ja monialaisten tiimien tekemää kehitystyötä. USC/Solved-alusta yhdistää innovatiivisella tavalla kaupunkien tarpeet ja ratkaisujen tarjoajat.

United Smart Cities (USC) -ohjelma on maailmanlaajuinen aloite, jonka YK:n Euroopan talouskomissio perusti yhteistyössä OiER:n (Organization for International Economic Relations) sekä useiden muiden kansainvälisten organisaatioiden, kaupunkien, teollisuuden ja rahoitusalan toimijoiden kanssa.

Solved-yhteistyön myötä United Smart Cities pystyy tarjoamaan kaupungeille ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa juuri oikeat sijoittajat, asiantuntijat ja ratkaisujen tarjoajat jo hankkeiden varhaisessa vaiheessa. Näin oleellisista ratkaisuista ja saatavilla olevasta rahoituksesta saadaan tietoa riittävän ajoissa. Teollisuuden kumppanit voivat puolestaan markkinoida yritystään alustan kautta ja tehdä tunnetuksi älykaupunkeihin soveltuvia tuotteitaan ja palveluitaan.

“USC/Solved-alusta on United Smart Cities -ohjelman keskeinen yhteistyökanava, jonka kautta kaupungit, yksityinen sektori ja rahoitusala pystyvät tunnistamaan, kehittämään ja toteuttamaan kestävän kehityksen älykaupunkihankkeita. Solvedin laaja, yli 2500 asiantuntijan verkosto on arvokas voimavara hankkeiden tunnistamisessa, arvioinnissa ja jatkokehityksessä”, toteaa Kari Eik, United Smart Cities -ohjelman alullepanija ja OiER:n pääsihteeri.

Yhteistyöllä vastataan kaupungistumisen haasteisiin. Nykyisin kaupungeissa asuu jo noin 3,5 miljardia ihmistä. Kaupunkien haasteita ovat muun muassa ruuhkat, peruspalveluiden rahoittaminen, asuntopula ja infrastruktuurin korjaustarpeet. Nämä haasteet on tärkeää ratkoa ajoissa, jotta kaupungit voivat jatkossakin synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia.

”United Smart Cities -ohjelmalla on selvä tavoite. Se tukee kaupunkeja sekä älykkäitä ja kestäviä teknologiaratkaisuja ja -palveluita kaikkialla maailmassa ja näin auttaa toteuttamaan kaupunki-infrastruktuurihankkeita. Solvedin alusta on ihanteellinen työkalu varhaisen vaiheen toimintaan kaupunkien, ratkaisujen tarjoajien ja rahoittajien välillä”, kertoo Santtu Hulkkonen, yksi Solvedin perustajista.

United Smart Cities -ohjelma on yksi kattavimmista maailmanlaajuisista aloitteista älykaupunkien saralla. Se tuo yhteen eri sidosryhmiä ja tarjoaa alustan aktiiviselle yhteistyölle yksityisen ja julkisen sektorin, rahoitusalan sekä kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan välillä innovatiivisten älykaupunkiratkaisujen ja -hankkeiden toteuttamiseksi.

Lisätietoja:

Kari Aina EIK, pääsihteeri, OiER (Organization for International Economic Cooperation)
+43 1 532 22 66, sg.office@oier.pro

Santtu HULKKONEN, perustaja ja varatoimitusjohtaja, Solved – The Cleantech Company
+358 50 373 2895, santtu.hulkkonen@solved.fi

Lyhyesti United Smart Citiesistä:

United Smart Cities (USC) on tie kaupunkien ja yksityisen sektorin onnistuneeseen kumppanuuteen. Ohjelma tarjoaa prosessin ja puitteet yhteistyölle YK:n jäsenvaltioiden, kaupunkien ja yksityisen sektorin välillä. Sen tavoitteena on luoda ja toteuttaa kestävän kehityksen älykaupunkihankkeita. Lisätietoja: www.unitedsmartcities.org

Lyhyesti Solvedista:

Solved on maailman johtava kestävän kehityksen on-demand-asiantuntijapalvelu ja digitaalinen yhteistyöalusta. Solved tarjoaa kaupungeille palveluna digitaalisen yhteiskehitysalustan projektien ideointia ja kehitystä varten. Lisäksi 2500 asiantuntijan verkostonsa avulla Solved pystyy nopeasti perustamaan kokeneita, monialaisia tiimejä kaupunkien käyttöön. Solvedin asiantuntijapalvelu on kokonaisratkaisu, jolla vältetään projektien ja toiminnan pullonkaulat. Lisätietoja: www.solved.fi