BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Stora Enso ottaa seuraavan askeleen kasvuohjelmassaan käynnistämällä kannattavuusselvityksen kuluttajapakkauskartongin tuotannosta Oulussa

Stora Enso ottaa seuraavan askeleen kasvuohjelmassaan käynnistämällä kannattavuusselvityksen kuluttajapakkauskartongin tuotannosta Oulussa

Stora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta suuren mittakaavan kuluttajakartonkilinjaksi. Mikäli kannattavuusselvityksen lopputulos on positiivinen, investointipäätös voitaisiin tehdä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja tuotanto voisi alkaa vuonna 2025.

Stora Enson strategiana on tukea vahvana jatkuvaa vastuullisten pakkausten kysyntää. Vastuulliset pakkaukset ovat yksi Stora Enson strategisista kasvun painopistealueista, joilla se pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa ja vahvistamaan markkinajohtajuuttaan.

Mahdollinen Oulun-investointi kohdistuisi laadukkaiden vähähiilisten pakkausten segmenttiin, eli elintarvikepakkauksissa, kuten pakaste-, kylmä- ja juomatuotteissa sekä esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkapakkauksissa käytettäviin kartonkeihin. Kannattavuusselvityksessä tarkastellaan myös miten muuntaminen edistäisi Stora Enson tieteeseen perustuvia tavoitteita vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

”Investointi auttaisi vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään muovia korvaavissa elintarvikepakkauksissa. Selvitämme mahdollisen muunnoksen kannattavuutta ja miten saisimme hyödynnettyä synergiat nykyisen tuotannon kanssa mahdollisimman hyvin ja luotua Ouluun nykyaikaisen suuren mittaluokan tehtaan. Oulun sijainti lähellä satamaa on ihanteellinen. Vahvan kysynnän lisäksi pystymme nojaamaan kokeneeseen tiimiin ja oppeihin Oulussa jo toteutetusta ensimmäisen koneen tuotantosuunnan muutoksesta, joka on edellä asetetuista kannattavuustavoitteista”, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Mahdollinen tuotantosuunnan muutos kasvattaisi vuosittaista liikevaihtoa arviolta noin 800 miljoonaa euroa kapasiteetin täyskäytössä. Investoinnin pääomakustannukset olisivat arviolta 900–1000 miljoonaa euroa vuosina 2023–2026. Investointi käsittäisi entisen paperikoneen ja arkituslaitoksen muuntamisen, ja siihen kuuluisi myös puunkäsittelyn uudistamista, valkaistua kemihierrettä (BCTMP) valmistava laitos, biomassakattila ja jätevesien käsittelytekniikkaa.

Investointi lisäisi kuitupuun kulutusta Oulussa noin miljoona kuutiometriä, hyödyntäen Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen vapautuvia määriä. Investoinnin myötä voitaisiin työllistää 150−200 uutta työntekijää, sisältäen logistiikan ja kunnossapidon. Investoinnissa hyödynnettäisiin yhtiön omaa kemiallisen sellun tuotantoa, mikä vähentäisi Stora Enson riippuvuutta markkinasellusta noin 300 000 tonnilla vuodessa.

Muunnetun koneen vuosikapasiteetti olisi 750 000 tonnia päällystettyä taivekartonkia, päällystettyä valkaisematonta pintakartonkia ja muuta pintakartonkia.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
p. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
p. +46 70 210 7691