BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Siun sote Medanetsin asiakkaaksi – pikaviestintätyökalu kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköihin

Siun sote Medanetsin asiakkaaksi – pikaviestintätyökalu kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköihin

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote, on ensimmäisenä suomalaisena sairaanhoitopiirinä ottanut käyttöön kliiniseen hoitotyöhön suunnitellun pikaviestintätyökalun. Siun soten myötä jo 75 % suomalaisista sairaanhoitopiireistä hyödyntää yhtä tai useampaa Medanetsin mobiiliratkaisua.

Hoitotyön mobiiliratkaisuihin erikoistuneen Medanetsin kehittämä pikaviestintätyökalu otetaan Siun sotessa käyttöön kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköissä hoitajien väliseen sekä hoitajien ja lääkärien väliseen viestintään.

Medanetsin ainutlaatuinen kliiniseen hoitotyöhön suunniteltu mobiilisovellus koostuu eri toiminnallisuuksista, joista asiakas voi koostaa tarvitsemansa kokonaisuuden. Hoitotyön ammattilaisten pikaviestintätyökalu on uusin Medanets-sovelluksen toiminnallisuuksista.

Oululainen Medanets on tällä hetkellä Pohjoismaiden johtava hoitotyöhön suunnattujen mobiiliratkaisujen kehittäjä. Medanets-sovellus on käytössä yli 70 sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä Pohjoismaissa sekä Isossa-Britanniassa.

Uutta pikaviestintäratkaisua pikaviestintätoiminnallisuutta pilotoitiin Pohjois-Karjalassa syksyllä 2021 ja hankintapäätös tehtiin kesällä 2022. Hankinnan taustalla vaikutti Siun soten rakenneuudistushankkeen tavoite sujuvoittaa prosesseja digitaalisin ratkaisuin. Tietoturvallisen viestintäratkaisun koettiin huomattavasti parantavan tiedonkulkua hoitajien ja lääkärien välillä.

”Viestintäratkaisumme yhdistää terveydenhuollon henkilöstön tietoturvallisesti, jolloin tieto kulkee ammattilaisten välillä jopa reaaliajassa. Medanets-sovelluksemme uusi viestintätoiminnallisuus helpottaa kliinisen ammattihenkilökunnan työntekoa ja parantaa työtehoa mahdollistamalla tarvittavien potilaaseen, hoitoon ja omaan työhön liittyvien tietojen jakamisen nopeasti ja helposti”, kertoo Medanetsin toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta.

Älypuhelimessa toimiva Medanetsin viestintäratkaisu on integroitavissa sairaalaan sähköiseen potilastietojärjestelmään tai toteutettavissa erillisenä ratkaisuna. Medanets-sovellus ja kukin toiminnallisuus on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä tietoturva- ja valtuutussäädösten mukainen, ja sillä on lääkinnälliselle laitteelle vaadittu CE-merkintä.

Ei enää keskeytyksiä eikä välikäsiä

Aikaisemmin Siun soten hoivayksiköissä työskentelevillä hoitajilla oli hankaluuksia tavoittaa lääkäreitä. Lääkäriä konsultoidakseen hoitajan oli soitettava terveyskeskukseen, jonotettava puhelimessa ja jätettävä takaisinsoittopyyntö. Lääkäri sai tiedon konsultaatiotarpeesta välikäden kautta ja se usein keskeytti hänen työnsä. Takaisinsoitto hoivayksikön hoitajalle puolestaan keskeytti kyseisen hoitajan meneillään olevan työn.

Medanetsin ratkaisun myötä vastuulääkäri voi vastaanottaa hoitajan lähettämän viestin henkilökohtaisesti aina kun hoivayksikön asiakkaan tila vaatii lääkärin konsultaatiota. Viestit näkyvät Medanets-sovelluksessa potilaskohtaisessa viestintäryhmässä, jossa ovat mukana asiakkaan vastuulääkäri ja -hoitajat. Välikäsiä ei tarvita ja viestin voi kuitata saman päivän aikana, kun muu työ sen sallii.

Kiireettömät asiat viestitään jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelujen kautta.

”Terveydenhuolto tarvitsee ehdottomasti tällaisia sovelluksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat hoitotyötä”, kertoo Outokummun terveysaseman terveyskeskuslääkäri Hilkka Tirkkonen.

Käyttäjiltä loistoarvosanat

Siun Soten pilottikokeilusta saadun palautteen mukaan Medanets-sovellus on tehostanut hoitotyön konsultaatioita, ja sen myötä parantanut hoidon laatua. Konsultaatiot voidaan hoitaa oikea-aikaisemmin, mikä vähentää turhia sairaalasiirtoja ja kuljetuskustannuksia.

Konsultaation välikäsien poistuminen on myös tuonut helpotusta hoitajien henkiseen stressiin ja vähentänyt keskeytyksiä ammattilaisten työssä.
Sovelluksen käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella sovelluksen yleisarvosanaksi saatiin 9,4 (asteikolla 0–10) ja suositteluindeksiksi 76 (asteikolla -100 – +100).

Hoitajapalautteen mukaan työssä jaksamiseen vaikuttaa merkittävästi, kun lääkäritukea saa nopeasti sitä tarvittaessa, eikä puhelimessa tarvitse jonottaa terveyskeskukseen ja odottaa takaisinsoittoa. Myös kotihoidon ja palveluasumisen asukkaiden hoidon laatu paranee, kun heitä ei tarvitse lähettää turhaan päivystykseen jonottamaan.

Kuvamateriaali:
https://medanets.com/fi/medanets/medialle/

Lisätietoja:
Juha-Matti Ranta, CEO, Medanets
tel. +358 44 566 4999
juha-matti.ranta@medanets.com

www.medanets.com