BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Raute Oyj:llä ohjelmistokehittäjäpaikkoja auki Oulussa

Raute Oyj:llä ohjelmistokehittäjäpaikkoja auki Oulussa

Raute on 114-vuotias, maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle.

Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuuden laitteissa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden2021 lopussa oli 802.

Suomessa Rautella on Kajaanissa ja Oulussa tuotekehitysyksiköt, joissa keskitytään mittaustekniikoihin erityisesti viilun, vanerin ja LVL:n laadunvalvonnan osalta. Oulun tuotekehitysyksikössä tehdään ohjelmistokehitystä konenäköä hyödyntäviin analysaattoreihin. Ohjelmistokehitystyössä korostuvat koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset siten, että analysaattoreita voidaan käyttää tehokkaasti optimoimaan tuotantoa.

Tuotekehitystiimin päällikkö Esko Tolonen korostaa ohjelmistokehityksen merkitystä alalla laajemmin: “Kehittyneiden konenäköapplikaatioiden avulla saadaan arvokas raaka-aine käytettyä tehokkaasti ja tuotteiden laatuvaatimukset varmistettua. Puurakenteet myös sitovat erittäin tehokkaasti hiiltä pitkiksi ajoiksi ja siten osaltaan voivat olla omassa roolissaan vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillinnässä.”

Nyt tuotekehitystiimissä on neljä ohjelmistokehittäjän paikkaa avoinna. Oulussa Raute toimii Teknologiakylässä, Rauten konserniin kuuluvan Hiottu Oy:n kanssa yhteisissä toimitiloissa. Oulun yksikössä on työntekijöitä tällä hetkellä n. 20 ja kasvupaineita on.

BusinessOulun ICT-asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemi arvioi konenäköön liittyvää ohjelmistokehitystyötä alueella seuraavasti: “Suomen mittakaavassa Oulu on ollut eräs keskeinen paikka jo vuosien ajan konenäön ja siihen liittyvien ohjelmistosovellusten kehityksessä. Konenäön sovellusmahdollisuudet eri teollisuudenaloilla ovat lähes rajattomat ja on hienoa, että Raute panostaa enenevästi tähän alueeseen myös Oulussa. On luontevaa rekrytoida ohjelmistokehittäjiä täällä. Laiteläheinen ohjelmistokehitys, ohjelmistoarkkitehtuurikehitystyö, testausosaaminen sekä haastavien kohteiden suorituskyvyn optimointi algoritmien kautta ovat pitkäaikaisia osaamisalueita Oulussa.”

lue lisää Rautesta www.raute.com

Tutustu haussa oleviin ohjelmistokehittäjäpaikkoihin täällä ja jätä hakemus. Hakuaikaa on 21.3. saakka.

Raute Oyj opens new software developer positions in Oulu

Raute Oyj is the leading manufacturer of machines that transform wood into modern engineered wood products that people have come to rely on: veneer, plywood and LVL (laminated veneer lumber). Raute’s solutions are an essential part in their customers’ wood-processing value chain. Raute provides everything from mill-scale projects, separate production lines, machinery and equipment to technology in automation, machine vision and analyzing. Raute’s headquarters is located in Nastola. Raute has also got product development sites in Oulu and Kajaani that focus especially on developing technologies on analyzing and measuring the quality of products. In Oulu the focus is on software development applications that utilize machine vision analyzers. In software development process the machine learning and artificial intelligence elements are applied constantly to enable the effective usage of analyzers.

Manager of product development team, Mr. Esko Tolonen emphasizes the role of software development in the field: “It is essential to be able to fully utilize the valuable raw material and to ensure the meeting of high-quality standards. Developed machine vision applications make this happen in our processes. Wood constructions are also essential in carbon dioxide sequestration and in that way they have a role in controlling the climate change.”

At the moment Raute Oyj has got four open positions for software developers. In Oulu Raute’s office is located at Teknologiakylä where Raute has got a shared facility with Hiottu Oy, that is co-owned by Raute as well. In Oulu there are ca. 20 employees now and the vision is to grow.

BusinessOulu’s Key account director of ICT, Jussi Leponiemi comments the machine vision technology related software development in Oulu region: “In Finland Oulu has been a central location of developmental activities with regards machine vision and software applications for years already. The application possibilities of machine vision technology on various industries are almost limitless and it is great news that Raute is emphasizing this area more in Oulu. It is very natural to open positions here. Conventional programming, embedded software, internet of things software applications, testing capabilities and performance optimizing via algorithms are well-known strengths in Oulu.”

You can find more information on the open positions and apply here. These positions don’t require Finnish language skills.

More information

Esko Tolonen, Puh +358 400 874 183

Jussi Leponiemi, Puh +358 442387860