BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Raahen vanadiinitehtaan suunnittelu valmistuu 9,7 milj. euron rahoituspaketin myötä

Raahen vanadiinitehtaan suunnittelu valmistuu 9,7 milj. euron rahoituspaketin myötä

Mustavaaran Kaivos Oy on saanut päätökseen rahoitusjärjestelyn, jonka turvin yhtiö viimeistelee Raahen vanadiinitehtaan kannattavuusselvityksen seuraavien yhdeksän kuukauden aikana.

Rahoitusjärjestelyyn osallistuivat Osuuskunta PPO, Tesi sekä MKOy:n nykyiset pääomistajat Tamares Mining Holding B.V., Akkerman Exploration B.V. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Vanadiinitehdas hyödyntää terästehtaiden kierrätettäviä kuonia

MKOy:n tavoitteena on rakentaa Raahen sataman alueelle vanadiinitehdas, joka hyödyntää raaka-aineenaan kierrätettäviä teräskuonia. MKOy:n päätuotteena tulee olemaan ferrovanadiini, jota käytetään yleisesti terästeollisuudessa seosaineena lisäämään teräksen lujuutta, kovuutta sekä korroosion kestävyyttä. Vanadiinilla vahvistettua terästä käytetään mm. rakennus- ja lentokoneteollisuudessa.

MKOy:n tuotantoprosessissa teräskuonista otetaan talteen vanadiini ja rauta. Samalla prosessissa syntyy kuonaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi maarakennuksessa tai sementtiteollisuudessa. Innovatiivinen ja kustannustehokas prosessi toteuttaa voimakkaasti kiertotalouden tavoitteita.

MKOy on solminut pitkäaikaisen hankintasopimuksen, jonka mukaan SSAB toimittaa vanadiinitehtaan tarvitseman raaka-aineen terästehtailtaan Suomesta ja Ruotsista.

Tavoitteena tuotannon käynnistäminen 2020

Vanadiinitehtaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 alussa. Arvioitu rakentamisaika tälle noin 240 M€ investoinnille on kaksi vuotta. MKOy on valinnut investointirahoituksen pääjärjestäjäksi ranskalaisen BNP Paribas -pankin, jolla on vahva kokemus vastaavien lainapainotteisten rahoituspakettien järjestämisestä.

“Nyt varmistunut 9,7 M€ rahoitus on merkittävä saavutus yhtiöllemme ja haluan kiittää työntekijöitämme ja omistajiamme sekä erityisesti Osuuskunta PPO:n ja Tesin panosta rahoitusjärjestelyssä. Etenemme nyt päättäväisesti kohti vanadiinitehtaan rakentamista, joka toteutuessaan tuo merkittäviä hyötyjä kaikille sidosryhmille ja Raahen seutukunnalle,” toteaa MKOy:n hallituksen puheenjohtaja Jan H. Akkerman.

”Näemme MKOy:n tärkeänä kotimaisena kiertotaloushankkeena. Entistä kestävämpien ja kevyempien terästuotteiden kysynnän kasvu tulee lisäämään vanadiinin kulutusta globaalisti. Erityisesti kehittyvien markkinoiden kulutuksen kasvu ja esimerkiksi rakenneteräksen lujuusvaatimusten tiukentuminen tulee vaikuttamaan positiivisesti vanadiinimarkkinaan,” kommentoi johtaja Kimmo Viertola Tesistä.

”MKOy:n vanadiinitehtaalla tulee olemaan pitkäaikainen positiivinen vaikutus Raahen seudun talouselämään ja työllisyyteen. Yhtiö on työskennellyt päättäväisesti edetessään kohti tuotantovaihetta hyvässä yhteistyössä SSAB:n ja muiden alueen sidosryhmien kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme olla mukana tässä projektissa,” toteaa Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa.

Lisätietoja:
Mustavaaran Kaivos Oy
Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi
+358 44 488 7200, jukka.pitkajarvi@mustavaarankaivos.com

Tesi
Johtaja, Teolliset sijoitukset Kimmo Viertola
+358 50 309 2734, kimmo.viertola@tesi.fi

Osuuskunta PPO
Toimitusjohtaja Kati Peltomaa
+358 44 7291220, kati.peltomaa@osuuskuntappo.fi

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee käynnistävänsä vanadiinituotannon hyödyntämällä kierrätettäviä terästeollisuuden sivutuotteita. Vanadiinitehdas rakennetaan Raahen sataman alueelle ja se tulee työllistämään pysyvästi yli 100 henkilöä. www.mustavaarankaivos.com

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Toimimme aktiivisena vähemmistöomistajana, jolla on liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yrityksen kasvustrategian toteuttamiseksi. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat yhteensä lähes miljardi euroa ja kohdeyritysten lukumäärä 723. www.tesi.fi | @TesiFII

Osuuskunta PPO on Keski- ja Pohjoispohjanmaalla toimiva alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, joka luo toiminnallaan tuottoa jäsenistölle ja elinvoimaa alueelle. Osuuskunnalla on yli 26000 jäsentä ja sen sijoitusvarallisuus on 100 miljoonaa euroa. www.osuuskuntappo.fi