BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

ProWellness Health Solutions osti Balansion oikeudet

ProWellness Health Solutions osti Balansion oikeudet

Oululainen ProWellness Health Solutions Oy on ostanut espoolaisen Quattro Folia Oy:n kehittämän Balansio-tavaramerkin tuote- ja teknologiaoikeudet patentteineen kokonaisuudessaan.

Balansio™-tuote on kehitetty erityisesti diabeetikon omatoimista sairaudenhallintaa varten, mutta tuote yhdistää myös potilaan ja hoitohenkilökunnan toisiinsa, ajasta ja paikasta riippumattomasti, tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti.

Tuote hyödyntää ns. augmented clinical intelligence -ominaisuuksia ja tukee avusteista potilaan itsehoitoa muun muassa erilaisin älykkäin ns. assistentein ja automatisoiduin hälyttein ongelmia havaittaessa, pitkäaikaisen verensokerin laskennallisin estimaatein ja automatisoiduin 24/7 hoitaja-botein. Balansiota on käytetty toistaiseksi diabeteksen hoidossa, mutta sen teknologiaa ja tuotealustaa voidaan yhtä lailla hyödyntää myös muiden jatkuvaa seurantaa vaativien sairausryhmien avusteisessa omahoidossa.

Balansio on pilvipohjainen järjestelmä, joka voidaan integroida ProWellnessin pitkäaikaissairaiden potilaiden alueelliseen hoitoon ja laadun seurantaan kehitetyn modernin web-pohjaisen ProWellness Chronic Diseases Management System (CDMS) -tuoteperheen kanssa. ProWellness CDMS -tuoteperheen eri moduleita käytetään laajalti terveydenhuollossa Suomessa, Englannissa ja Irlannissa; järjestelmä antaa kattavan ja kokonaisvaltaisen kuvan pitkäaikaissairaan potilaan hoitotilanteesta ja hoidon laadusta, ja mahdollistaa paremman ennakoinnin myös monisairaan potilaan tilanteen kehityksen suhteen.

Tuotteet yhdessä mahdollistavat pitkäaikaissairaan potilaan aiempaa omatoimisemman itsehoidon ja uudenlaisen preventatiivisen hoitomallin, tehostavat potilaan ja sairaanhoito-henkilökunnan välistä kommunikaatiota tarvelähtöisemmin ja paikasta riippumattomasti sekä mahdollistavat potilaan tilanteen ennakoinnin ja interventiot aiempaa oikea-aikaisemmin.

Lisätietoja:

Mika Sipilä, toimitusjohtaja, ProWellness Health Solutions Oy, puh. 0207-959540, mika.sipila(at)prowellness.com

ProWellness Health Solutions Oy on oululainen ohjelmistoyhtiö, joka valmistaa terveydenhuoltosektorille innovatiivisia ja moderneja ohjelmistotuotteita ja –ratkaisuja, erityisesti pitkäaikaissairauksien hoidon laadun parantamiseen. Yhtiöllä on tytäryhtiö Lontoossa.