BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Pohjoisten alueiden merkitys kasvaa tuotannossa ja kuljetusreittinä

Pohjoisten alueiden merkitys kasvaa tuotannossa ja kuljetusreittinä

Pohjois-Suomen logistiset palvelut ja järjestelyt kiinnostavat. BusinessOulun keskiviikkona 11.1. järjestämän Logistiikan haasteet ja uudet avaukset Oulun seudulla -seminaarin osallistujamäärä yllätti järjestäjät positiivisesti, sillä siihen osallistui liki sata elinkeinoelämän edustajaa. Samassa yhteydessä julkistettiin logistiikan nykytilannetta ja yritysten tarpeita kartoittaneen kyselytutkimuksen tulokset.

Yhdistetyt kuljetukset nousivat päällimmäiseksi puheenaiheeksi seminaarissa. Lisäpanostusta toivottiin erityisesti Oritkarin sataman syventämiseksi 12 metriin ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin kehittämiseen.

VR Transpoint Oy:n johtaja Ilkka Seppänen toi puheenvuorossaan esiin Pohjois-Suomen haasteena yksiraiteisen Pohjanmaan radan rajoitukset kuljetuskapasiteetille. Logististen ratkaisujen muutosvoimana hän näki kaivosteollisuuden uuden nousun Pohjois-Suomessa.

Kyselytutkimukseen osallistuneiden yli sadan yritysten vastauksissa tärkeimmiksi logistiikan kehittämistarpeiksi Oulun seudulla nousivat muun muassa päätieyhteyksien ja rataverkon tason nosto ja rautatiekuljetuspalveluiden kehittäminen. Haasteena nähtiin kuljetusten kohoava kustannustaso. Tutkimuksessa tuli esiin, että pohjoisten alueiden merkitys ja asema on kasvamassa energian ja metallisten raaka-aineiden tuotannossa ja kuljetusreittinä, mikä tuo logistiikkaan merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Oulu on pohjoisen Suomen logistiikan keskus ja Oulun seudun logistinen toimintaympäristö ja palvelut saivat kokonaisuutena kyselyyn vastanneilta hyvän arvosanan.

Kyselytutkimuksen yhteenveto on luettavissa osoitteessa: http://www.businessoulu.com/media/tiedostot/seminaariaineisto_100112.doc

Lisätietoja:

Olli Löytynoja, asiakkuuspäällikkö
BusinessOulu liikelaitos
p. 0400 340 028
olli.loytynoja@businessoulu.com 
 
Tuomo Pöyskö, projektipäällikkö
Liidea Oy
p. 040 513 3560
tuomo.poysko@liidea.fi