BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Pohjoisen ELY-keskukset testaamaan EHP-Tekniikan ympäristöpoijua erilaisissa vesistökohteissa

Pohjoisen ELY-keskukset testaamaan EHP-Tekniikan ympäristöpoijua erilaisissa vesistökohteissa

Jatkuvatoimisen ympäristömittauksen osaaja EHP-Tekniikka Oy on solminut yhteistyösopimuksen Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa EHP-ympäristöpoijun testaamisesta erilaisissa vesistökohteissa. Yhteistyön tarkoituksena on selvittää ympäristöpoijun soveltuvuutta jatkuvatoimiseen vedenlaadun tarkkailuun erilaisissa vesistökohteissa ja eri tilanteissa em. ELY-keskusten alueilla.

Yhteistyössä käytettävät ympäristöpoijut tullaan varustamaan 2-3 jatkuvatoimisella vedenlaadun mittausanturilla ja niitä tullaan testaamaan kyseisten ELY-keskusten alueilla erikseen sovittavissa kohteissa. EHPYmpäristöpoijut tulevat tuottamaan ja lähettämään jatkuvaa tietoa vedenlaadusta valituissa mittauspaikoissa. Ympäristöpoiju on luonteeltaan mobiili, joten sen sijaintia voidaan helposti vaihtaa ja sen avulla voidaan tarkkailla vedenlaatua niin jokivesistöissä, järvissä, lammissa kuin muissakin pintavesikohteissa.

Ympäristöpoiju on vesistön veden laadun jatkuvatoimiseen seurantaan tarkoitettu mobiili ratkaisu, joka voidaan varustaa halutuilla vedenlaatua mittaavilla antureilla. Se on kelluva, ilman verkkovirtaa toimiva laite, mikä tuottaa ja lähettää langattomasti reaaliaikaista tietoa vesistön tilasta ja mahdollisista muutoksista.

Yhteistyösopimus kestää lokakuun 2013 loppuun saakka. EHP-Tekniikka Oy kuuluu Ecofoster Group konserniin tuottaen moderneja automaattisia prosessi- ja ympäristömonitorointiratkaisuja teollisuudelle, jätehuoltolaitoksille, julkiselle sektorille ja viranomaisille. Osa yhtiön tuotteista on tuotesuojattu ja ne sisältävät merkittävästi innovatiivisia ratkaisuja. Pääosa yhtiön asiakkaista on Suomessa ja kasvavina markkinoina ovat Venäjä, Ruotsi ja Norja.

Lisätietoa:

hallituksen puheenjohtaja
Jaakko Seppälä
0400 - 804156

toimitusjohtaja
Risto Hiljanen
045 – 6701302.