BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Pohjois-Pohjanmaan alueelle Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto – erityistä tukea tarjolla pienyrittäjänaisille

Pohjois-Pohjanmaan alueelle Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto – erityistä tukea tarjolla pienyrittäjänaisille

Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toiminta käynnistyi Oulussa järjestetyssä tilaisuudessa. Alueellinen verkosto mahdollistaa niin yrittäjien kuin pienten ja suurten työpaikkojen työhyvinvointitoimijoiden verkostoitumisen ja yhteisen keskustelun työhyvinvointiin liittyvistä asioita.

Samassa tilaisuudessa käynnistyi Työterveyslaitoksen vetämä Naiset työssä – hanke, jonka kohderyhmänä ovat yksinyrittäjät ja pienyrittäjänaiset. Hanke tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjille tietoja, taitoja ja tukea työkyvyn ja terveyden edistämiseen työpaikoilla.

Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston yhteistyössä Naiset työssä -hankkeen kanssa järjestämä tilaisuus ”Miten ylläpidän omaa ja joukkueeni työvirettä ja iskukykyä?” Oulussa 25.3.2015 klo 8.30 alkaen. Lasaretti, Linna-kabinetti, Kasarmintie 13, Oulu.

Naiset työssä -hanke etsii parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivia pieniä yrityksiä ja yksinyrittäjiä mukaan toimintaan. Hanke vastaa tunnistettuihin tarpeisiin.

– Mikroyrittäjät ovat työlleen omistautuneita, mutta kokevat työn varjopuoliksi kiireen, pitkät työpäivät, haitallisen stressin ja lyhyet yöunet. Naiset työssä -hanke pureutuu juuri näihin asioihin ja tarjoaa tukea yrittäjänä toimiville naisille. Tavoitteena on muun muassa tarjota kohdennettua ryhmätoimintaa fyysisesti raskasta työtä tekeville ja vanhemmille yrittäjille työkyvyn tukemiseksi. Tavoitteemme on myös, että naiset saavat toisiltaan tukea yrittämisen arkeen, kertoo hanketta vetävä tutkija Nina Nevanperä Työterveyslaitoksesta.

Haussa työkykyä ja terveyttä edistävät ratkaisut

Stressin kokeminen on yrittäjillä tavallisempaa kuin palkansaajilla. Yrittäjänaiset taas kokevat stressiä useammin kuin yrittäjämiehet.

– Naisilla voi olla useammin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi työhön uppoutuminen ja huoli yritystoiminnan jatkuvuudesta verottavat omasta hyvinvoinnista huolehtimista, kuvaa pienyrittäjien haasteita erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Yrittäjillä, jotka kokevat voimakasta stressiä on vähäisemmät voimavarat terveellisten elintapojen toteuttamiseen sekä tulevaisuuden työkyvyn ylläpitoon.

– Naiset työssä -hankkeessa haetaan työkykyä ja terveyttä edistäviä ratkaisuja yhdessä yrittäjien kanssa. Hanketoiminta pyrkii lisäämään osallistujien voimavaroja ja löytämään uusia keinoja oman työkyvyn edistämiseen, jatkaa Nina Nevanperä.

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto on merkittävä työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena

– Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Verkosto on tarkoitettu kaikille työpaikan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita työpaikan työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä, kertoo kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitoksesta.

Verkoston toimialueena on koko Suomi. Nyt perustettava Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto on uusin tulokas. Verkostosta tulee oman alueensa merkittävin työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena.

– Toiminnan lähtökohta ovat työpaikkojen ja yrittäjien tarpeet. Verkoston jäsenten toivotaan osallistuvan alueellisen toiminnan suunnitteluun, jatkaa Lerssi-Uskelin. Mahdollistamme eri toimijoiden yhteistyön paikallisesti, kansallisesti ja myös kansainvälisesti.

Naiset työssä -hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja

tutkija Nina Nevanperä, Työterveyslaitos,
puh. 043 824 3247, nina.nevanpera[at]ttl.fi

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos,
puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi

kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos,
puh. 043 820 1020, jaana.lerssi-uskelin[at]ttl.fi

Lue lisää

Hankkeen verkkosivut: www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/naiset_tyossa

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto:
www.ttl.fi/tyhyverkosto

Pienyritykset:
www.ttl.fi/fi/toimialat/pienyritykset

Vaikuta
Mitä yrittäjänaisen tulee tietää työkyvystä ja voimavaroista?