BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Pk-yritykset vihertyvät

Pk-yritykset vihertyvät

Jopa 37 prosentilla EU:n pienistä yrityksistä on vähintään yksi koko- tai osa-aikainen vihreä työpaikka. Tällaisia työpaikkoja luodaan enemmän pieniin ja keskisuuriin kuin suuriin yrityksiin. Vuonna 2012 yhdellä kahdeksasta pk-yritysten työntekijästä oli vihreä työpaikka, mikä vastaa liki 13 prosenttia pk-yritysten kaikista työpaikoista. Suurissa yrityksissä vastaavia työpaikkoja oli vain yksi 33:sta eli 3 prosenttia niissä olevien työpaikkojen kokonaismäärästä. Nämä seikat käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysten resurssitehokkuutta ja vihreitä markkinoita koskevasta Eurobarometritutkimuksesta.

Eurobarometri-tutkimuksesta käy myös ilmi, että pk-yrityksillä on vielä muutakin käyttämätöntä potentiaalia. Esimerkiksi ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoita hyödyntää alle neljäsosa pk-yrityksistä. Yhtenä ongelmana pidetään byrokratiaa: 20 prosenttia pk-yrityksistä toteaa, että vihreitä investointeja olisi helpompi toteuttaa, jos hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt maiden rajat ylittävissä toimissa eivät olisi niin hankalia. EU:n pk-yritysten vihreät markkinat ovat yhä pääasiassa niiden kotimaissa. Vihreää liiketoimintaa (eli vihreää taloutta) harjoittavista pk-yrityksistä 87 prosenttia toimii omilla kansallisilla markkinoillaan. Hieman alle neljännes pk-yrityksistä kertoo hyödyntävänsä sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Eurobarometri-tutkimuksen mukaan pääasiallinen syy siihen, miksi EU:n pk-yritykset myyvät vihreitä tuotteita tai palveluja, on asiakkailta tuleva kysyntä (48 %). Lisäksi siihen vaikuttavat yritysten perusarvot (32 %) ja imago (30 %).

EU:n pk-yrityksistä 93 prosenttia pyrkii parantamaan resurssitehokkuuttaan. Kaikkiaan 64 prosenttia pk-yrityksistä säästää energiaa, 61 prosenttia kierrättää ja 62 prosenttia minimoi jätteen syntymistä. Resurssitehokkuuden parantaminen on ensisijainen tavoite 33 prosentille pk-yrityksistä.

Pk-yritykset pitävät taloudellisia kannustimia parhaana tapana lisätä yritysten toimintatapojen sekä niiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisyyttä.

Lue koko lehdistötiedote.