BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Perämeren kaapelista elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä pohjoisille alueille

Perämeren kaapelista elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä pohjoisille alueille

Ouluun suunnitellaan suoraa yhteyttä Itämeren kaapelista

Tietoliikennemäärien nopea kasvu lisää investointeja datakeskuksiin. Pohjoismaat ovat houkuttelevia kohteita datakeskusten sijoituspaikoiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö uudistaa Suomen laajakaista strategiaa, joka tähtää maamme dataintensiivisen teollisuuden ja alueiden kilpailukyvyn toimintaedellytysten parantamiseen.

Oulussa pidettävässä tilaisuudessa globaalit datakaapeli toimijat puntaroivat maa/merikaapeleiden pohjoisten alueiden yrityksille avaamia mahdollisuuksia sekä alueen elinkeinoelämän kansallista sekä kansainvälistä merkitystä.

David Ross Group on tehnyt Pohjois-Suomen ELY:n tukemana selvityksen Perämereltä lähtevän Oulu Nordic Express merikaapeli-investoinnin liiketoimintaedellytyksistä.

Selvityksen tilanneen NxtVn -yhtiön toimitusjohtaja Khaled Sedrak saapuu 21.4. Ouluun kertomaan suunnitellun merikaapeli-investoinnin vaikutuksista pohjoisten alueiden elinvoimaisuudelle.

Suomen ja Saksan tietoliikenneverkot yhdistävän Sea Lion datakaapelin asennustyö Itämeren pohjaan on valmis. Tällä runkoverkkoyhteydellä on merkittävä vaikutus datakeskusten ja tietoliikenneintensiivisten yritysten kiinnostukseen sijoittaa toimintojaan Suomeen.

Sekä Sea Lion että suunniteltu Oulu Nordic Express vahvistavat Pohjoisten alueiden houkuttelevuutta mahdollistaen nopeimman fyysisen yhteyden suunnitellusta Koillisväylän kaapelista kohti Keski-Eurooppaa.

Lisätiedot