BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Ouluun uusi kumppanuusmalli työllisyyden edistämiseksi

Ouluun uusi kumppanuusmalli työllisyyden edistämiseksi

Tavoitteena on tehdä Oulun seudusta työllisyyden edistämisen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä.

Kuva: Sopimusta allekirjoittamassa maakuntajohtaja Pauli Harju (Pohjois-Pohjanmaan liitto) ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Takana vasemmalla johtaja Petri Keränen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), keskellä johtaja Maire Mäki (Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto) ja oikealla johtaja Arto Rautio (Kela, pohjoinen vakuutuspiiri).

Oulussa allekirjoitettiin 12. elokuuta työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimus. Sen osapuolia ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Kansaneläkelaitoksen Pohjoinen vakuutuspiiri. Osapuolet ovat sopineet työllisyyden edistämiseen liittyvästä keskinäisestä strategisesta yhteistyöstä.

”Puhumme sopimuksessa nimenomaan ekosysteemistä. Se kuvastaa hyvin toimijoiden keskinäistä riippuvuutta, jolla pyrimme edistämään seudun elinvoimaisuutta ja ihmisten työllistymistä. Sopimuskumppaneiden yhteisenä visiona on tehdä Oulun seudusta työllisyyden edistämisen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä”, taustoittaa työllisyyspalveluiden päällikkö Noora Jansson BusinessOulusta.

”Oulun kaupungin ja valtionhallinnon työllisyyspalveluiden parempi yhteensovitus parantaa asiakkaiden palvelua ja palvelujen vaikuttavuutta”, toteaa ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen.

Sopimuskumppaneiden tavoitteena on muun muassa vastata tehokkaasti työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin, moninaistuviin työuriin ja osaamistarpeisiin sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

"Työttömyyttä alennetaan ja ennaltaehkäistään kumppaneiden voimavarojen entistä tiiviimmällä suunnittelulla ja hyödyntämisellä. Oulun seudulla työttömyysaste on maakunnan korkein, lähes 12 prosenttia. Yhteistyötä tarvitaan, jotta työllisyys paranee kauttaaltaan", kertoo johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Kumppaneiden sopimia yhteisiä teemoja ovat muun muassa BusinessAseman perustaminen (työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen helpottamiseksi), tiedolla johtaminen (yhteinen ennakointi, tiedontuotanto, tiedonvaihto ja mittarit), Ohjaamo-toiminnan laajentaminen (palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan ohjautuminen palveluihin) ja kasvupalvelukokeilut (pilotit Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen ja ICT-toimialan rekrytointipalvelut)

Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2021 saakka.

Lisätietoja:
BusinessOulu, työllisyyspalveluiden päällikkö vs. Noora Jansson, noora.jansson@ouka.fi, p. 040 753 2917
Pohjois-Pohjanmaan liitto, aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, heikki.ojala@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050 433 3951
ELY-keskus, johtaja Petri Keränen, petri.keranen@ely-keskus.fi, p. 0295 038 000 (vaihde)
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, johtaja Maire Mäki, maire.maki@te-toimisto.fi, p. 0295 056 800
Kansaneläkelaitos, Pohjoinen vakuutuspiiri, ratkaisukeskuksen päällikkö Sari Kenttä, sari.kentta@kela.fi, p. 020 635 4225