BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Ouluun syntynyt vahva luovien alojen keskittymä

Ouluun syntynyt vahva luovien alojen keskittymä

TEM:n raportti lupaa vahvaa kasvua Oulun 3D-käyttöliittymäsuunnittelu- ja musiikkibusinekselle

Ouluun on syntynyt viimeisten vuosien aikana vahva luovien alojen keskittymä, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriö juuri julkaisemassa toimialaraportissaan ”Näkemyksestä menestystä - Luovat alat”.

Toimialaraportti käsittelee luovien alojen tilannetta valtakunnallisesti Suomessa. Luovien alojen voimakas keskittyminen pääkaupunkiseudulle näyttää taittuneen. Raportin mukaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on nousemassa kolme vahvaa keskittymää eli Oulu, Tampere ja Jyväskylä. Kuitenkin yhä hiukan yli 60 prosenttia alan työpaikoista sijaitsee Uudenmaan alueella.

Kasvun taittumisesta huolimatta määrällisesti alan työpaikkoja on syntynyt eniten pääkaupunkiseudulla 2006 – 2011. Suhteellinen kasvu Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä on selvästi pääkaupunkiseutua nopeampaa, jopa yli kaksinkertaista.

Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan luovien alojen työpaikkojen määrä on 2006 - 2011 noussut noin 400:lla eli yli kahdellakymmenellä prosentilla, kun vastaavasti Uudellamaalla kasvu oli alle kymmenen prosenttia. Luovat alat työllistää raportin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla vajaat 2000 henkeä, joka on 2,1 prosenttia koko työvoimasta. Kasvu on BusinessOulun mukaan tapahtunut tulevaisuuden aloilla, kuten 3D -käyttöliittymäsuunnittelussa ja musiikkibusineksessä.

Luovien alojen kehitys on alueellisesti ollut hyvin erisuuntaista. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa, siis Turun seudulla, alan työpaikat ovat vähentyneet 20 prosentilla. Pohjois-Pohjanmaa onkin ohittanut selvästi Varsinais-Suomen.

Raportti myös toteaa, että luovista aloista on tullut Suomessa sekä tiivis osa liike-elämän palveluita (erit. muotoilu, arkkitehtuuri ja markkinointiviestintä) mutta myös vahvasti suoraan kuluttajille tuotteita myyvä ala (esim. peliala).

Luovien alojen asiakkuuspäällikkö Heikki Tunkkari pitää tulosta hyvänä, kun ottaa huomioon että tarkastelujakso sattuu pääsääntöisesti pahan taloudellisen taantuman ajalle, jonka olisi voinut kuvitella vievän sekä mainostuloista että rakentamisen määrästä riippuvaisten luovien alojen työpaikkoja, mutta nyt kehitys onkin toisensuuntaista.

Tunkkari uskoo, että kehitys voi Oulussa myös jatkua samansuuntaisena, sillä erityisesti digitaaliseen mediaan kuten peleihin suuntautuvat yritykset ovat viime vuosina panostaneet vahvasti sekä kansainvälistymiseen että tätä tukevaan kasvurahoituksen etsimiseen ja molemmissa on edistytty vahvasti. Lisäksi alueella on kyetty uudistamaan koulutusta synnyttämällä mm. OuluGameLab ammattikorkeakouluun eivätkä kulttuurialan opiskelupaikkojen leikkauksen ole osuneet kovin pahasti Pohjois-Pohjanmaalle.

Luoviin aloihin lasketaan kuuluvaksi animaatiot, arkkitehtuuri, elokuvat ja tv, tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta- ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelu, musiikki- ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri sekä viestintäala.

Raportti kokonaisuudessaan:
http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1958/Luovat_alat_2013.pdf

Lisätietoja:
ELY-keskuksen yhdyshenkilö:
Timo Metsä-Tokila
timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi
puh. 040 7502442

BusinessOulu
Heikki Tunkkari
luovien alojen asiakkuuspäällikkö
heikki.tunkkari@businessoulu.com
puh 044-7031399