BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulussa yksinyrittäjätukea hakivat eniten hiusalan yrittäjät ja terveyspalvelujen tarjoajat

Oulussa yksinyrittäjätukea hakivat eniten hiusalan yrittäjät ja terveyspalvelujen tarjoajat

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä avustus Oulun kaupungin alueella toimiville yksinyrittäjille oli 6 802 000 euroa, josta yksinyrittäjille jaettiin yhteensä 2 654 000 euroa. Jakamatta jäänyt summa on palautettava TEM:lle 30.11.2020 mennessä.

16.4.–30.9.2020 avoinna olleeseen hakuun saapui 1498 hakemusta, joista myönteisen päätöksen sai 1327 hakemusta. Kielteisiä päätöksiä annettiin 147 ja 24 hakemusta peruttiin. Hakemusten käsittelyyn ja prosessin eri vaiheisiin osallistui 46 kaupungin työntekijää kirjaamosta maksuliikenteeseen ja asiantuntija-apuun.

Yksinyrittäjätuki oli kertakorvauksena maksettava 2000 euron tuki.

- Vaikka tuki oli tilanteen vakavuuteen verrattuna pieni, se sai hyvän vastaanoton ja palaute on ollut erittäin positiivista, palvelupäällikkö Jarmo Lauronen BusinessOulusta kertoo.

Hakemuksia jättäneiden yritysten yleisimmät toimialat olivat parturit ja kampaamot (171 kpl) sekä muu terveyspalvelu -otsikon alle sijoittuvat yritykset, kuten ravitsemus- ja puheterapeutit, psykologit, suuhygienistit, kiropraktikot ja naprapaatit (161 kpl). Kauneudenhoitopalvelu-, taksiliikenne- ja fysioterapiayrittäjiltä saapui yli 80 hakemusta kultakin toimialalta.

Yleisimmät syyt kielteiselle päätökselle olivat, ettei yrityksen liikevaihto ollut laskenut vaadittua 30 prosenttia tai päätoimisuutta ei voitu osoittaa (ei yrittäjän eläkevakuutusta tai 20 000 euron vuotuista laskutusta). Kielteisistä päätöksistä tehdyt viisi oikaisuvaatimusta käsiteltiin, ja kahdessa tapauksessa päätös muutettiin, toinen tapahtuneen tulkintavirheen ja toinen yrityksen kotipaikan muutoksen takia.

Tuen saamiselle oli asetettu seuraavat ehdot: Tuen saamisen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähdes samalla tasolla. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Lisätiedot:
Jarmo Lauronen
palvelupäällikkö
044 703 1307
jarmo.lauronen@businessoulu.com