BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulussa ollaan edellä ICT-alan sukupuolijakauman tasaamisessa

Oulussa ollaan edellä ICT-alan sukupuolijakauman tasaamisessa

Teknologia-ala kehittyy vauhdilla ja on iso työllistäjä niin Suomessa kuin maailmalla. Microsoftin tekemän tutkimuksen mukaan EU:n bruttokansantuote voisi kasvaa jopa yhdeksällä miljardilla eurolla, jos teknologia-alan työmarkkinoilla olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä.

”Suomalaiset tytöt ovat PISA-tutkimuksen mukaan toiseksi parhaita matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja Suomi on ainoa maa missä tytöt ovat niissä parempia kuin pojat. Jostain syystä teknologia-alan sukupuolen mukainen eriytyminen eli segregaatio on kuitenkin meillä erityisen suurta. Teknologiayritykset menettävät hyviä työntekijöitä, kun naisten osaaminen ei ole heillä käytössä”, Oamkin Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeen projektipäällikkö Kaisa Orajärvi sanoo.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia on kansainvälinen ESR-hanke, jonka toteuttavat yhteistyönä Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja KoulutusAvain Oy. Hankkeella haetaan merkittävää kasvua suomalaiselle ja eurooppalaiselle kilpailukyvylle sekä osaamisen tehokkaalle käytölle. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat peruskoulun 9. luokalla ja toisella asteella opiskelevat tytöt, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat.

Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia ja luodaan koulutusmateriaalia eri kohderyhmille ja tehdään teknologia-alojen TET-pilotointia. Teknologiatyöpajoja järjestetään osittain kansainvälisessä yhteistyössä ja tyttöjen yrittäjyyskasvatusta yritysten kanssa. Lisäksi tehdään vaikuttajatyötä sekä levitetään hyviä käytänteitä ja tietoa, myös kansainvälisesti.

EDELLÄ - Rohkeasti Tech! kannustaa tyttöjä luonnontieteisiin ja teknologia-alalle

Sinä osaat! -hankkeen kautta kumpusi myös aihe kolmanteen EDELLÄ-tapahtumaan. EDELLÄ - Rohkeasti Tech! keskittyy naisten ja tyttöjen asemaan ICT-alalla. Tapahtumassa kannustetaan tyttöjä ja naisia suuntaamaan alalle, lisätään tietoisuutta alasta ja herätetään kiinnostusta alalla työskentelyyn.

EDELLÄ-tapahtuma pidettiin Business Kitchen Telluksella 17.12. Tapahtumassa oli paikalla niin tyttöjä ja naisia niin toiselta asteelta kuin korkeakoulusta. Tapahtumassa puhumassa olivat KoulutusAvain Oy:n Eija Leinonen, Contribyten Tanja Suomalainen ja Iris.ain Karita Kasurinen.

Leinonen kertoi hankkeen puitteissa tehdyistä Suomen työelämän segregaatiosta tehdyistä tutkimustuloksista.

”Työelämän ja koulutuksen segregaatio ja siihen liittyvät mielikuvat ovat vahvoja ja erikoisia. Yleinen mielikuva on, että naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet ja se mielikuva pitää paikkansa mutta kun katsotaan pelkän peruskoulun käyneitä ja heihin liittyviä mielikuvia niin siinä todellisuus ja mielikuvat eroavat. Monet ajattelevat vain peruskoulun käyneiden koostuvan enimmäkseen miehistä mutta todellisuudessa heissä on lähestulkoon yhtä paljon miehiä kuin naisia”, Leinonen sanoo.

Kuvat: Jenni Alasimi

Leinosen esittelemät luvut antoivat varmasti kuulijoille ajateltavaa. Suomi on esimerkiksi EU-maiden neljänneksi segregoitunein maa. Leinonen viittaa myös Microsoftin tutkimukseen, johon hän toteaa, että BKT:n kasvu syntyy moninaisemmasta työntekijäpohjasta. Moninaisuus synnyttää uudenlaisia innovaatioita ja koskee myös muitakin segregoituneita aloja kuin teknologia-alaa, kuten sosiaali- ja terveysalaa.

”Jako on myös monesti piilossa. Vaikka ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopettajat ovat kokonaisryhmänä yksi tasaisimpia työntekijäryhmiä, sukupuolittuneisuus näkyy kuitenkin siinä, miten miehet ja naiset ovat jakautuneet sosiaali- ja terveysalojen ja tekniikan alojen opettajissa”, Leinonen toteaa.
Myös Iris.ain Kasurinen puhuu eri alojen työntekijäpohjan monipuolistamisen puolesta.

”Jossitellaan ja sanotaan, että teknologiaa kehittävät vain keski-ikäiset miehet. Onko teknologia silloin kaikkien näköistä? Ei ole. Kun teknologiaa on kehittämässä monipuolisempi joukko ihmisiä, se myös resonoi useamman ihmisen kanssa. Tutkitusti tuotetiimit, jotka koostuvat miehistä ja naisista tulevat menestymään paremmin kuin yksipuolisemmat tiimit”, Kasurinen summaa.

Sekä Kasurinen että Contribyten Suomalainen kannustavat tyttöjä ja naisia löytämään uskalluksen seurata kiinnostuksen kohteitaan itsestään. Suomalaisen tarina tiestään ohjelmistokehityksen asiantuntijaksi ei ollut itsestään selvä, eikä hänen mukaansa selvää unelma-ammattia koskaan ollutkaan. Kasurinen puolestaan sanoo pohtineensa monesti, onko hän tarpeeksi ’tech’ tai fiksu.

”Isäni on parturikampaaja ja äitini lääketeollisuuden puolella töissä. Minä en ollut nuorena kiinnostunut teknologiasta enkä opiskellut alaa mutta nyt työskentelen tekoälyn parissa. Monen este teknologia-alalle on oma ajatus siitä, ettei ole tarpeeksi fiksu. Kun on utelias ja innostuu aiheesta, voi oppia kaiken”, Kasurinen sanoo.

”Halu oppia uutta ja ottaa asioista selvää, sinnikkyys ja periksi antamattomuus. Nämä ovat muutamia menestyksen avaimia, joilla olen pärjännyt. Tällä alalla tarvitaan esikuvia, roolimalleja ja kannustusta tekniselle alalle ja esimerkkitarinoita erilaisista urapoluista”, Suomalainen sanoo omasta urapolustaan.

EDELLÄ pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin yrittäjätarinoin ja keskustellen

EDELLÄ - Rohkeasti Tech! on EDELLÄ-sarjan kolmas tapahtuma, joita on tarkoitus järjestää jatkossakin. Tapahtumasarja koostuu eri alojen työpaja- ja puhujatilaisuuksista, joissa valitun alan osaajat pääsevät verkostoitumaan ja joissa yrittäjiä, yritysedustajia sekä opiskelijoita törmäytetään.

”Tapahtumasarjan edelliset osat käsittelivät luovia aloja sekä sosiaali- ja terveysaloja. EDELLÄ-tilaisuudet ovat saaneet positiivisen vastaanoton osallistujilta, minkä vuoksi EDELLÄ jatkuu keväällä uusien teemojen merkeissä. Järjestäjinä olemme saaneet kiitosta mm. mielenkiintoisten yrittäjätarinoiden esilletuonnista ja keskustelun mahdollistamisesta muiden kanssamielisten osaajien kanssa, joista osallistujat ovat saaneet ammennettua uutta tietoa ja uusia ideoita. Suosittelen keväällä pitämään silmällä Business Kitchenin tapahtumakalenteria, josta tulee löytymään ajankohtainen tieto tulevista tapahtumista”, Oamkin suunnittelija Elina Kaihua sanoo.

Lisätietoja:

Sinä osaat! Tehdään Suomesta maailman tasa-arvoisin teknologiamaa!

Kaisa Orajärvi, projektipäällikkö, Oamk kaisa.orajarvi@oamk.fi 050 517 6758
Elina Kaihua, suunnittelija/Oulun innovaatioallianssi, Oamk elina.kaihua@oamk.fi 040 546 2142