BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun yliopisto tukee opiskelijoiden harjoittelua yrityksissä – vielä ehdit palkata osaamista kesäksi 2012

Oulun yliopisto tukee opiskelijoiden harjoittelua yrityksissä – vielä ehdit palkata osaamista kesäksi 2012

Oulun yliopisto tehostaa strategiarahalla opiskelijoiden pääsyä harjoittelijoiksi yrityksiin. Yrityksillä on nyt mahdollisuus palkata mm. tietojenkäsittelytieteiden ja humanististen oppiaineiden opiskelijoita harjoitteluun yliopiston tarjoamalla harjoittelutuella, joka on 1600 euroa/opiskelija. Tuen edellytyksenä on, että yritys palkkaa harjoittelijan vähintään kahdeksi kuukaudeksi minimipalkalla (1103 euroa/kk), josta yliopiston tuki kattaa siis 800 euroa/kk.

Tarjolla on esimerkiksi seuraavaa osaamista yritykseesi:

Tietojenkäsittelyopin opiskelijoiden osaaminen painottuu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Tyypillisiä sijoittumispaikkoja työelämässä ovat esimerkiksi tietojärjestelmien suunnittelu- ja kehittämistehtävät, ohjelmoinnin tehtävät erityyppisillä alustoilla, pelisuunnittelu ja – ohjelmointi, ohjelmistotestaustehtävät erilaisin menetelmin, käytettävyystestaus, käyttöliittymien suunnittelu, sosiaalisen median järjestelmien toteutus jne.

Suomen kielen opiskelijoiden vahvuuksia ovat funktioltaan erilaisten tekstien tuottaminen, tekstien toimittaminen ja niiden stilisointi sekä kielenhuolto, kaikenlainen viestintään ja kielenkäyttöön liittyvä sisällön tuottaminen, muut viestintätehtävät ja kieleen liittyvä konsultointi ja koulutus.

Kulttuuriantropologian opiskelijat hallitsevat opintojensa myötä vahvasti laadullisen tutkimuksen. Opiskelijoiden hallitsemilla metodeilla ja osaamisella tuotetaan esimerkiksi kohdennettuja, laadullisia asiakas- ja markkinointitutkimuksia yrityksille. Opintojen painopisteteemoja ovat tällä hetkellä mm. teknologia, globalisaatio ja ympäristökysymykset.

Kielten (saksa, englanti) opiskelijoilla on erittäin hyvä kielitaito ja vahva kulttuurituntemus, joita voi hyödyntää mm. kulttuurienvälisessä viestinnässä, monipuolisesti eri aihepiireissä liikkuvassa tekstien kääntämisessä, yritysviestinnässä jne. Useat englannin kieltä opiskelleet ovat sijoittuneet esimerkiksi teknisen kirjoittamisen ja asiakasdokumentaation tehtäviin ICT-alalle.

Edellä mainittujen alojen harjoittelijat tavoitat kätevästi ”yhden luukun” kautta:
lisätietoja tuesta, opiskelijoiden osaamisesta ja harjoitteluyhteistyöstä kokonaisuudessaan antaa projektipäällikkö Leena Viitanen Oulun yliopistosta, p. 040 5030645 leena.viitanen(at)oulu.fi. Voit lähettää Leenalle myös valmiin harjoittelupaikkakuvauksen (lyhyt tehtävänkuvaus) välitettäväksi opiskelijoille, minkä jälkeen kiinnostuneet opiskelijat voivat lähettää harjoittelupaikkahakemuksensa suoraan yritykseesi.