BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun yliopisto ja Fingersoft mukana Fitness Village -projektissa

Oulun yliopisto ja Fingersoft mukana Fitness Village -projektissa

Digitaalinen ja fyysinen maailma yhdistyvät vastikään julkistetussa Fitness Village -konseptissa. Oulun yliopisto, VTT ja joukko yrityksiä ovat mukana projektissa, jonka tiimoilta on avattu myös uudenlainen, pelillistämistä hyödyntävä kuntokeskus Helsinkiin.

Perinteisesti ajateltuna pelaaminen ja fyysinen harjoittelu kilpailevat vapaa-ajastamme ja ovat terveydellisestä näkökulmasta toistensa vastakohtia. Pelillistäminen, sensorit ja mobiilipelit tarjoavat kuitenkin työkaluja aktiivisuuden ja terveellisten elämäntapojen lisäämiseen osana kaikenikäisten ihmisten arkea.

Fitness Village (FiVi) -tutkimusprojektissa on yhdistetty fyysinen harjoittelu sekä digitaaliset ympäristöt ja pelit uudella, hauskalla tavalla Fitness Village -konseptiksi, joka kannustaa ihmisiä liikkumaan. Konseptin kehitystä tutkimusprojektissa on ollut tukemassa Oulun yliopisto ja VTT, sekä joukko yrityksiä, vetäjänä Fitness Village Oy. Fitness Village -konseptiin kuuluvat toisiaan tukevat Fitness Village -mobiilipeli, aktiivisuutta mittaavat sensorit, Fitness Village -kuntokeskus sekä konseptia tukevat hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut ja oheistuotteet. Suomessa julkaistiin Fitness Village The Game -mobiilipeli 1. elokuuta. Samaan aikaan avattiin ensimmäinen konseptia toteuttava uusi kuntokeskus: Fitness Village Training Center.

Fitness Village -konseptissa käyttäjää palkitaan sekä fyysisestä harjoittelusta että pelissä saavutettavista tuloksista. Sensorien ja kuntolaitteiden avulla sekä nyt myös uudessa Fitness Village Training Centerissä kuntoilusta saatava hyöty siirtyy mobiilipelin kautta digitaaliseksi valuutaksi, jolla käyttäjä saa rahanarvoisia etuja kuntokeskuksessa ja muissa yhteistyöyrityksissä. Samalla Fitness Village -mobiilipeli tempaisee mukaansa aktiivisempaan ja terveellisempään elämään.

Fitness Village -tutkimusprojekti on osa Tekesin rahoittamaa kansallista HILLA-kasvu- ja innovaatio-ohjelmaa. HILLA-ohjelmassa (High-tech ICT Leverage from Long-term Assetization) kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia digitalisaatiota eteenpäin vieviä yritys-tutkimus-liiketoimintaekosysteemejä. Ohjelmassa tutkimustuloksia pyritään kaupallistamaan mahdollisimman nopeasti yhteistyössä yritysten kanssa. Kansallisen HILLA-ohjelman tutkimuspartnereita ovat Oulun yliopisto, VTT ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot:

Fitness Village Oy, Jouni Herranen, p. 0400 687964, http://fitnessvillage.com/

Fitness Village Training Center, SN Sport Oy, Riku Kekkonen, p. 0500 100158, http://www.fitnessvillageshop.fi/

Oulun yliopisto, Elina Annanperä, p. 040 674 0674

Lisätietoja FiVi projektista:
FiVi-projekti on osa Tekesin kansallista HILLA-ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda uutta tutkimuspohjaista, kansainvälistä ja skaalautuvaa liiketoimintaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä. Projektia koordinoi Oulun yliopisto ja vetäjäyrityksenä toimii Fitness Village Oy, joka on vuonna 2013 perustettu pelillistämisen ja hyvinvoinnin yritys. Yrityksen missio on tehdä liikkumisesta ja aktiivisista elämäntavoista hauskaa ja monipuolista pelillistämällä sekä hyödyntämällä uusinta sensoriteknologiaa. Yritys on kehittänyt menetelmän liikunta-aktiivisuuden muuntamiseksi virtuaaliseksi käyttövaluutaksi (Patent pending TP111274PC PCT PCT/FI2017/050246 6.4.2037 A system and a method for converting exercise activity into user credit). Lisäksi mukana ovat Fitness Village Training Center -kuntokeskuksen avaava SN Sport Oy, jonka rooli on toimia kuntosaliharjoittelun asiantuntijana. Yritys kehittää yhteistyössä Fitness Villagen kanssa liikuntaa ja saliharjoittelua pelillistävän palvelun yhdistämällä liikuntasensoreista saatavan aktiivisuustiedon kuntokeskuksella käytettäviksi eduiksi. Mukana on myös oululainen Fingersoft Oy, joka tuo vahvaa pelialan osaamista ja näkemystä projektiin.

Oulun yliopisto ja VTT tuovat ohjelmistotuotannon ja palvelusuunnittelun osaamistaan projektiin sekä tukevat yrityksiä Fitness Village -konseptin kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tutkimusorganisaatiot ovat toimineet mobiilipelin käyttäjätestauksen toteuttajina, sekä virtuaalivaluutan ja mobiilipelin taustajärjestelmän asiantuntijoina. Fitness Village -konseptin kehityksessä on jatkettu pitkän aikavälin tutkimusta älykkäistä, digitaalisista ympäristöistä, yhdistämällä pelaaminen ja fyysisen kuntoilun innovatiivisella tavalla.

HILLA-ohjelma
Tekesin kansallinen kasvu- ja innovaatio-ohjelma HILLA kehittää ja pilotoi uudenlaisten digitalisaatiota eteenpäin vievien yritys–tutkimus-liiketoimintaekosysteemien luomista. HILLA rakentaa liiketoiminta-alueiden tarpeisiin täsmäytettyjä innovaatioita suoraan markkinoille. Verkostomainen liiketoimintapotentiaaliin ja erikoistumiseen perustuva toimintatapa luo osallistuville yrityksille merkittävän voimavaran tutkia, kehittää ja myydä haluttuja kokonaisuuksia kansainvälisille asiakkaille. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä toistensa vahvuuksia täydentävien yritysten ja tutkimusosapuolten kanssa. HILLAn tutkimusosapuolina toimivat Oulun yliopisto, VTT, sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Lisätietoja: Jaakko Sauvola / Oulun yliopisto, p.040 5890 652.