BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun seudun kunnille yhteiset matkailutavoitteet 2030

Oulun seudun kunnille yhteiset matkailutavoitteet 2030

Matkailun masterplan on suunnitelma, joka viitoittaa yhteisen tahtotilan matkailun kehittämisessä Oulun seudulla. Vision mukaan seudusta tavoitellaan kansainvälisesti kasvavaa ympärivuotista matkailukeskusta ja -hubia.

Oulun kaupungin tavoitteena on miljoona kaupallista yöpymistä vuoteen 2027 mennessä, jonka lisäksi tulevat vielä lähikuntien omat kasvutavoitteet. Jatkotoimenpiteenä esitetään kuntien yhteistä seudullista työryhmää, jonka tehtävänä on huolehtia ohjelman toteutuksesta käytännössä.

- Masterplanin avulla vahvistetaan yhteistä tekemistä rakentaen Oulun seudusta vetovoimaisempi ja kansainvälisempi matkailukohde sekä matkaketjuiltaan sujuvasti saavutettava matkailualue, kiteyttää Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja YT Kivisaari.

Strategian toteuttamisen näkökulmasta keskeisiä asioita ovat seudullinen yhteistyö matkailun johtamisessa ja uudet vetovoimainvestoinnit, kuten Oulun monitoimi- ja elämysareena, Limingan Ruutikankaan ampumaurheilu- ja tapahtumakeskus ja Kempeleen Zeniitin matkailualue. Kulttuuripääkaupunkiohjelma tulee konkretisoida palveluina ja elämyksinä ja lisäksi tulee vahvistaa alueen yhteistä kansainvälistä imagoa ja tunnettuutta. Tarvitaan yhteisiä resursseja ja työtä lentoyhteyksien ja saavutettavuuden parantamiseen sekä majoituskapasiteetin lisäämiseen.

Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajalan mukaan Oulun seudulla on tehty vuosien ajan hyvää yhteistyötä matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa.

- Nyt tehdyn suunnitelman toteutus tulee varmistaa laajalla yhteistyöllä. Matkailun kasvu ja investoinnit luovat myös asukkaille vetovoimaa, viihtyvyyttä ja parempia yhteyksiä, Rajala sanoo.

Matkailun ympärivuotista pohjaa vahvistamalla parannetaan edellytyksiä palveluliiketoiminnan kasvulle ja työllistämiselle. Alueen yritykset joutuvat myös entistä enemmän vastaamaan kestävän ja vastuullisen matkailun vaatimuksiin. Tiedolla johtamalla voidaan auttaa yrityksiä palvelujen tuotteistamisessa sopiville kohderyhmille ja kohdentamaan markkinointi oikeisiin kanaviin. Alueen vahvuuksina tuotteistamisessa kannattaa hyödyntää esimerkiksi jo aiemmin hyviä tuloksia tuottaneita koulutusmatkailun, pyöräilymatkailun ja kulttuuri- ja ruokamatkailun sisältöjä sekä Perämerenkaaren rajat ylittävää yhteistyötä.

Jatkotoimenpiteenä esitetään seudullista matkailu- ja vetovoimatyöryhmää, joka koordinoisi toteutusta. Oulun seudun kuntajohtajakokous 15.5.2023 lähetti suunnitelman kaikkien Oulun seudun kuntien hyväksyttäväksi. BusinessOulun johtokunta käsitteli suunnitelman 22.6.2023 ja lähetti sen Oulun kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Oulunseutu maailmankartalle - Oulun seudun matkailun master plan / yleissuunnitelma (pdf)

Lisätietoja:

BusinessOulu: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö puh. 044 499 3296
Oulun Matkailu Oy: YT Kivisaari, toimitusjohtaja puh. 040 546 6283
Oulun kaupunki, konserni / Oulun seutuyhteistyö: Claes Kruger, kehittämispäällikkö puh. 044 703 1247