BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun seudun ICT-yritykset rekrytoineet ennakoitua enemmän 2018-2019

Oulun seudun ICT-yritykset rekrytoineet ennakoitua enemmän 2018-2019

Toteumat yllättävät vuosi sitten esitetyt arviot ICT-yritysten rekrytoinneista selvästi. Myös oppilaitoksissa on kyetty ottamaan huomioon osaajatarveselvityksessä esille tulleet tarpeet.

Päivälleen vuosi sitten julkaistiin Oulun kauppakamarin ICT-osaajatarveselvitys yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, BusinessOulun ja alan yritysten kanssa. Sen mukaan Oulun seudulla rekrytoitiin vuonna 2017 noin 1100 henkeä ICT-alalle ja 2018 vuonna määrän arvio oli sama.

Yritysten näkemysten pohjalta vuosien 2019-2020 kuluessa Oulun seudulla tehdään arviolta yhteensä noin 1800 rekrytointia. 1800 henkilön tarve vastaa noin 12 prosenttia Oulun alueen ICT-yritysten henkilöstöstä.

”Oulun kauppakamari selvitti alkuvuoden 2019 aikana pienemmän, mutta merkittävän yritysotoksen osalta vuoden vanhan selvityksen arvioiden toteutumista. Tulokset ovat positiivisia ja osoittavat selkeästi sen, että ICT-alan osaajaniukkuus jatkuu edelleen”, kertoo Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

Vuoden takaisen selvityksen mukaan yritysotos arvioi rekrytoivansa vuonna 2018 uusia työntekijöitä 300, mutta nyt tehdyn tarkistuksen mukaan toteuma oli noin 425 henkilöä. Aiemmin yritysotos arvioi vuosille 2019-2020 rekrytoivansa molempina vuosina noin 240 henkilöä ja nyt tehdyn tarkistuksen mukaan pelkästään tänä vuonna rekrytoidaan noin 375 henkilöä.

”Vuoden 2018 osalta toteuma on siis yritysotoksen osalta 42 prosenttia suurempi ja vuoden 2019 osalta 56 prosenttia suurempi. Laajempaa skaalausta ICT-alan yritysten osalta ei nähty tarpeelliseksi tehdä – aiemmassa selvityksessä skaalauksen kautta koko Pohjois-Pohjanmaan ICT-alan yritysten vuosirekrytoinnin kokoluokka oli 900-1100 vuosina 2017-2020”, sanoo Pellikainen.

”Nyt tehdyn tarkistuksen mukaan 2018 tehdyn ICT-selvityksen arviot ja yritysten huolet eivät olleet ainakaan liioiteltuja. Lisäksi pitää vielä muistaa, että tänä päivänä ICT-osaajia tarvitaan jo lähes kaikille toimialoilla eikä pelkästään ICT-alan yrityksissä. Suurin yhteinen ’nimittäjä’ osaajatarpeessa on ohjelmointiosaaminen”, jatkaa Pellikainen.

Oppilaitokset reagoimassa hienosti

Valtakunnallisesti ja Pohjois-Pohjanmaan oppilaitosten osalta, työvoimaviranomaisten ja elinkeinokehittäjien kautta on vuoden takaiseen ICT-osaajatarveselvitykseen reagoitu hienosti.

”Saamiemme tietojen mukaan Oulun yliopisto on päättänyt nostaa ICT-alan opiskelupaikkoja syksylle 2019 viidelläkymmenellä ja syksylle 2020 sadalla paikalla. OAMK on myös nostanut sekä kevään että syksyn aloituspaikkamäärän ICT-alalle kolmeen sataan, jossa tieto- ja ohjelmistopuoli on noussut viime vuoden syksyn 130 aloituspaikasta 170 aloituspaikkaan. Myös muillakin koulutusasteilla on reagoitu haasteeseen”, arvioi Pellikainen.

Pellikaisen mukaan ICT-osaajatarpeisiin on reagoitu myös useilla oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja kunnallisten yrityskehitysorganisaatioiden hankkeilla:
”Kuitenkin on muistettava, että ’koulutusputkien’ kautta osaajat valmistuvat viiveellä ja tarvitaan myös nopeampia toimenpiteitä osaajien saamiseksi alueellemme. Se tarkoittaa osaajien houkuttelua muualta Suomesta ja kauempaakin.”

Huhtikuussa päättyneen korkeakoulujen yhteishaun mukaan sekä Oulun yliopiston että OAMK:n ICT-alan koulutusalat vetivät runsaasti hakijoita. Yliopiston osalta tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen osalta hakijamäärä kasvoi 38 prosenttia ja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan osalta 19 prosenttia ja tietotekniikassa 16 prosenttia. OAMK:n osalta tieto- ja viestintätekniikan hakijamäärä kasvoi 20 prosenttia ja tietojenkäsittelyssä noin kahdeksan prosenttia.

”Paljon on kuitenkin tehtävää nuorten suuntaan, jotta he tunnistavat alan mahdollisuudet, osaamistarpeet ja toimijat. Siksi myös yritysten on syytä tehdä aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä peruskoulujen kanssa”, päättää Pellikainen.

Lisätietoja:
Esa Pellikainen
Varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari
Puh. +358 400 682 403
Email: esa.pellikainen@chamber.fi