BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2018 on julkaistu – rakennusalan kasvu jatkui vahvana

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2018 on julkaistu – rakennusalan kasvu jatkui vahvana

Oulun seudun suhdannekehitys jatkui viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä vahvana rakentamisessa ja useilla palvelualoilla. Seudun kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vuoden takaisesta. Myös yritysten liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta lähes kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden liikevaihto kääntyi kuitenkin viennin vetämänä laskuun. Kasvu notkahti hieman myös seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla.

Yli puolen vuoden ajan kestänyt kasvutrendi Oulun seudun yritysten liikevaihdossa tasaantui viime vuoden lopulla. Kasvun hiipumiseen on vaikuttanut viennin vahvaa kasvua vuoden jälkipuoliskolla seurannut lasku. Oulun seudun teollisuustoimialojen vienti on kymmenyksen alempana vertailuvuoden 2013 tasoon verrattuna. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on Oulun seudulla 9 % ja koko maassa 7 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Liikevaihto oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Teollisuuden sekä informaatio- ja viestintäalan laskutrendiä lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten rakentamisessa, jossa liikevaihto kasvoi noin 20 % edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli vuoden jälkipuoliskolla vahvaa myös liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa.

Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi edellisvuodesta keskimäärin 2 % vuoden loppupuolella. Työllisyyden trendi kasvoi koko maassa, ja myös Oulun seudun toimialojen henkilöstömäärän kasvu kiihtyi. Henkilöstömäärä kasvoi Oulun seudulla vuoden loppupuolella noin 2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat eniten rakentamisessa.

Rakentamisen liikevaihdon, henkilöstömäärän ja palkkasumman trendivertailu 2013–2017

Rakentaminen on yksi Oulun seudulla viime vuosina voimakkaasti kasvaneista aloista. Kasvu jatkui hyvin vahvana myös vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Valtakunnallisesti rakennusalan liikevaihdon kasvu oli Oulun seutua loivempaa.

Teemana naisyrittäjyys Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla

Elinkeinokatsauksen vaihtuvassa teemassa tarkastellaan tällä kertaa naisyrittäjyyttä. Oulun seutukunnassa työssäkäyvistä 96 000 henkilöstä 7 650 eli 8 % toimi yrittäjinä vuonna 2015. Heistä yli kolmannes eli 2 650 henkilöä oli naisyrittäjiä. Kaikista seudulla työssäkäyvistä naisista 5,6 % toimi yrittäjinä.

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsauksessa kuvataan ja analysoidaan Oulun seudun aluetaloutta sekä yritystoimintaa. Elinkeinokatsaus perustuu tuoreisiin, luotettaviin ja havainnollisiin indikaattoreihin. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2017 viimeiseltä neljännekseltä. Oulun seudun elinkeinokatsauksen julkaisee BusinessOulu ja toimittaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Koko katsausta pääsee tarkastelemaan tästä.

Lisätietoja

Asiantuntija Urpo Tuomela, BusinessOulu
Puh. 044 703 1390
urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy
Puh. 0500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi