BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun matkailu hakee uutta suuntaa vuosille 2021-2024

Oulun matkailu hakee uutta suuntaa vuosille 2021-2024

Oululle ja Oulun seudulle tullaan tänä vuonna tekemään kansainvälisen matkailun kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2024. Suunnitelman tekijäksi kilpailutettiin FlowHouse Oy yhteistyössä WSP:n ja Mandel Median kanssa. Toukokuusta joulukuulle ajoittuva työ alkaa toukokuussa tehtävillä haastatteluilla ja sähköisellä kyselyllä, joilla kartoitetaan nykytilanne ja arvioidaan hankkeilla saatuja tuloksia.

Oulun seudun matkailustrategian voimassa oleva toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2018 – 2023. Matkailun toimintaympäristö on viime aikoina muuttunut merkittävästi, joten toimenpideohjelmaa on tarvetta tarkastella ja päivittää. Nyt tehtävässä kehittämissuunnitelmassa arvioidaan myös viime vuosien kehittämis- ja markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta sekä kansainvälistä matkailua edistäneen Attractive Oulu Region -hankkeen tavoitteiden toteutumista tähän saakka.

Prosessin aikana BusinessOulu ja VisitOulu toteuttavat valittujen asiantuntijoiden kanssa työpajoja, joissa keskitytään nykytilanneanalyysiin, kohdemarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin ja mahdollisuuksiin sekä pääviesteihin. Kehittämissuunnitelmassa 2021–2024 tullaan täsmentämään erityisesti Oulun kansainvälisen matkailun tavoitteita ja painopisteitä kohdemaiden sekä teemakohtaisten kehittämiskohteiden osalta. Suunnitelmassa myös kuvataan ja annetaan suosituksia matkailutoimialaan liittyvien toimijatahojen organisoitumisesta kasvun tukemiseksi sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana valmistuvan työn vastuuhenkilönä toimii Jouni Kärkkäinen FlowHousesta.

VisitOulun tehtävänä on koko Oulun seudun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttaminen yhteistyössä Oulun, Rokua Geoparkin, Syötteen, Kalajoen, Raahen, Limingan, Hailuodon ja Kempeleen kanssa. BusinessOulu kehittää matkailutoimialaa ja yrityksiä sekä edistää investointien saamista Ouluun.

Attractive Oulu Region 2020 -hanke
Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen toteutusaika on 31.12.2020 asti. Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulu ja Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana, arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Oulun matkailualuetta markkinoidaan VisitOulu-brändin alla Keski-Eurooppaan, Kiinaan, Japaniin, Venäjälle ja Pohjois-Skandinaviaan. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy/Rokua Geopark ja mukana ovat BusinessOulun lisäksi Kalajoen ja Syötteen matkailuyhdistykset sekä Limingan kunta.

Lisätiedot:

Jyrki Kemppainen
asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu
p. 044 499 3296
jyrki.kemppainen@businessoulu.com

Päivi Penttilä
toimitusjohtaja, VisitOulu / Oulun Matkailu Oy
p. 050 301 5803
paivi.penttila@visitoulu.fi

Sari Kasvi (vuosilomalla 29.5. saakka)
BusinessOulu
projektipäällikkö, Attractive Oulu Region 2020
p. 040 724 94 19
sari.kasvi@businessoulu.com