BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun Energian uudet laitokset vihittiin käyttöön – esimerkkejä merkittävistä bio- ja kiertotalousinvestoinneista

Oulun Energian uudet laitokset vihittiin käyttöön – esimerkkejä merkittävistä bio- ja kiertotalousinvestoinneista

Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen ja Ruskon jätteidenlajittelulaitoksen vihkiäisiä vietettiin 28.1.2021. Tilaisuus toteutettiin virtuaalilähetyksenä johtuen koronapandemiasta.

Laitosten rakentamiseen investoitiin yhteensä lähes 250 miljoonaa euroa. Hankkeiden laajuudesta ja koronapandemiasta huolimatta laitokset valmistuivat annetussa budjetissa ja aikataulussa, ja ne otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020.

Sähköä, lämpöä ja teollisuushöyryä tuottava Laanilan biovoimalaitos edustaa uusinta teknologiaa. Biovoimalaitoksen rakentaminen vastaa energiatarpeen kasvuun sekä Oulun Energian hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä. Laitos käyttää polttoaineena biopolttoaineita ja laadukasta SRF:ää eli kierrätyspolttoainetta, jota saadaan uuden Ruskossa sijaitsevan jätteiden lajittelulaitoksen prosessin kautta.

Oulun Energian Ruskon jätteidenlajittelulaitos käsittelee vuodessa 100 000 tonnia pakkaus-, purku- ja rakennusjätettä. Tästä määrästä erotellaan uudelleen käytettäväksi kierrätysmateriaaleja kuten kuituja, puuta ja metalleja. Siitä materiaalista, jota ei voi enää kierrättää, saadaan laadukasta kierrätyspolttoainetta uudelle biovoimalaitokselle.

Ministeri Mika Lintilä painotti bio- ja kiertotalouteen siirtymisen merkitystä

Juhlapuhuja elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi videoidun puheensa alussa, että Oulu ja Pohjois-Pohjanmaan ovat etujoukkoja, kun koronan jälkeen aletaan rakentaa uutta kasvua. Energiainvestoinnit ovat tässä keskeisiä. Hän mainitsi alueen vahvuuksina muun muassa innovatiivisen tuotekehityksen, maatalouden sivuvirrat ja osaavat ihmiset sekä ennen muuta rohkeuden tarttua uuteen.

Ministeri Lintilä näkee, että Oulun Energian uudet laitokset toimivat esimerkkinä merkittävistä bio- ja kiertotalousinvestoinneista. Hän totesi, että Oulun Energian panostus oman energiantuotannon päästöttömyyteen tarkoittaa käytännössä sitä, että alue ottaa ison askeleen kohti kestävää kehitystä. Linja on sama Suomen hallituksen kanssa.

Ministeri Lintilä totesi, että metsäbiomassan merkitys uusiutuvana energiaraaka-aineena on ratkaiseva. Sitä käyttäviä biolämpölaitoksia tarvitaan, jotta energiansaanti voidaan turvata. Metsäbiomassan taloudellinen ja työllistävä merkitys on myös suuri. Lintilä totesi puheessaan, että kaukolämpö on merkittävä osa Suomen energiataloutta ja energiapolitiikkaa ja sen kehittäminen on tärkeää. Oulun Energia on esimerkki korkeatasoista kaukolämpötoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Suomi tarvitsee lisää Oulun Energian kaltaisia toimijoita, jotka auttavat siirtymässä bio- ja kiertotalouteen.

Puheensa lopuksi ministeri Lintilä onnitteli oululaisia uusista laitoksista ja toivotti menestystä Oulun Energialle myös jatkossa.

Oulun Energia panostaa hiilineutraaliin energiantuotantoon ja kiertotalouteen

Oulun Energia -konsernin toimitusjohtaja Juha Juntunen nosti esiin puheessaan, että uuden Laanilan biovoimalaitoksen suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset erityisen tarkasti. Hän kertoi, että turve väistyy biovoimalaitoksen polttoainevalinnoista 2020-luvulla ja oululaisen kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat reilusti alle puoleen entisistä ja muut päästöt vähenevät tätäkin enemmän. Nyt vihittävien laitosten myötä lämmön tuottamisen kokonaispäästöt vähenevät ja sen lisäksi Oulun Energia pystyy tarjoamaan muun muassa hiilineutraalia kaukolämpöä. Tällä tavalla kaikki Oulun Energian lämpöasiakkaat ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja vaikuttavat omalta osaltaan ympäristön positiiviseen kehitykseen.

Oulun Energia panostaa voimakkaasti kiertotalouteen, josta luodaan yhtiölle merkittävää tukijalkaa. Tavoitteena on kasvaa energiayhtiöstä energia- ja kiertotalousyhtiöksi. Oulun Energia on tässä työssä jo hyvässä vauhdissa ja lajittelulaitoksen lisäksi on aloitettu uusia kiertotaloushankkeita, muun muassa kehitetty kuonankäsittelyä Laanilan Ekovoimalaitoksen yhteydessä ja Gasumin kanssa suunnitellaan uuden biokaasulaitoksen rakentamista.

Oulun Energian pitää perustehtävänsä mukaisesti Oulun alueen elinvoimaisena ja hyvänä paikkana elää ja asua. Oulun Energia luo sellaiset olosuhteet, jotka edesauttavat alueen yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuutta menestyä kiristyvillä globaaleilla markkinoilla. Juha Juntunen totesi, että rakentamisen aikana Oulun Energia työllisti enimmillään yli 500 ihmistä. Laitosten käytön ja kunnossapidon lisäksi hankkeet tulevat jatkossa työllistämään pysyvästi paljon myös kumppaneiden ja alihankkijoiden henkilöstöä.

Tilaisuudessa puhuivat myös laitosten laiteasentajien edustajat, energialiiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen Valmet Technologies Oy:stä ja toimitusjohtaja Kari Pasanen Raumaster Oy.stä. Hollantilaisen Bezner Anlagen- und Maschinenbau GmbH:n edustajan Operational director Wybren Vlietstran puhe saatiin videotervehdyksenä. Tilaisuuden juonsi Ernest Lawson.

Virtuaalilähetyksen taltiointi tulee nähtäville Oulun Energian www-sivuille.

Lisätiedot:
Juha Juntunen
toimitusjohtaja
Oulun Energia -konserni
juha.juntunen@oulunenergia.fi
p.040 722 5135

www.oulunenergia.fi