BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun Energia matkalla kohti hiilineutraalisuutta - Laanilaan 200M € investointi

Oulun Energia matkalla kohti hiilineutraalisuutta - Laanilaan 200M € investointi

Oulun Energia rakentaa Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden sähköä ja lämpöä tuottavan 215 megawatin biovoimalaitoksen. Voimalaitoksen käyttöikä on n. 40 vuotta ja investoinnin arvo 200 miljoonaa euroa.

Uusi voimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin kesällä 2020 tuotannosta poistuva v. 1977 käyttöön otettu Toppila 1, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia. Biovoimalaitos rakennetaan jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyyteen. Uuden biovoimalaitoksen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta marraskuussa 2020 valmistuvan biovoimalaitoksen yhteyteen. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2018 ja rakennusprojekti työllistää rakennuspaikalla enemmillään noin 400 henkilöä.

Biovoimalaitos nostaa Oulun Energian uusiutuvan energian osuutta huomattavasti tuotantotehokkuudellaan ja uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvulla. Polttoaineiden saatavuuteen perustuvien arvioiden mukaan voimalaitoksen polttoainejakaumasta 70 prosenttia voi olla puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Tällä jakaumalla Oulun alueen kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa tuotetaan jatkossa uusiutuvalla energialla. Vuoteen 2050 mennessä Oulun Energian koko energiantuotanto on täysin hiilineutraalia. Oulun Energian Juhani Järvelä kertoo Oulun Energian matkasta kohti hiilineutraalisuutta Bioenergia ry:n järjestämässä ”Millä Oulu lämpiää” –ajankohtaistilaisuudessa 2.2.2018 klo 8.30-11.00.

Lisää tilaisuudesta saat sekä voit ilmoittautua tästä.

Lue lisää biovoimalaitos-investoinnista