BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oululla ei ole varaa torjua Fennovoimaa

Oululla ei ole varaa torjua Fennovoimaa

Suomea kohautti Metsä Group, joka lupasi investoida yli miljardi euroa uuteen sellutehtaaseen Äänekoskelle. Investointi herätti innostusta kautta Suomen. Oulun seudulle olisi tulossa vaikutuksiltaan Äänekoskea monta kertaa suurempi investointi, mutta sen taloudellinen merkitys on jäänyt julkisessa keskustelussa vähälle huomiolle.

Fennovoiman ydinvoimala on myönteisiltä vaikutuksiltaan suurin kautta historian. Noin kuudeksi miljardiksi euroksi arvioitu investointi työllistäisi kymmenen vuoden rakennusaikana suoraan ja välillisesti enimmillään 36 000 ihmistä. Pelkästään vuosihuoltoihin tarvitaan tuhat ammattilaista. Miltei puolet voimalan arvosta on kotimaisia investointeja.

Suuren investoinnin houkutteleminen vaatii satsauksia myös meiltä itseltämme. Seudun toimijoiden, yritysten ja kaupunkien kannattaa hankkia omistusosuutta Fennovoimasta. Lopulta satsaus palautuu aluetaloudellisina hyötyinä takaisin moninkertaisesti.

Oululla on Pohjois-Suomessa parhaat mahdollisuudet houkutella merkittävä osa ydinvoimalaitoksen rakentamiseen liittyvistä palveluista sijoittumaan kaupunkiin. Fennovoima on suunnitellut toimiston avaamista Ouluun. Laitostoimittaja Rosatomin alihankkijoiden tukitoiminnot ja toimipisteet ovat sitäkin tärkeämpiä. Rakennusbuumin aikana voimalan lähiympäristö ei yksin pysty palvelemaan Fennovoimaa ja sen koko tuotantoketjua, eikä olisi järkevääkään.

Oulun talousalue vahvistuu ja hyötyy ydinvoimalahankkeesta sijaintinsa ja asemansa vuoksi. Oulun kaupungilla, alueen yrityksillä sekä tutkimus- ja kehityshankkeissa mukana olevilla on yhteinen strategia ja halu kehittää elinkeino- ja palvelurakennetta palvelemaan kansainvälisiä suurhankkeita. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan 80 % yrittäjistä uskoo hyötyvänsä siitä, että ydinvoimala rakennetaan Pyhäjoelle.

Oulun seudulla on paljon vahvuuksia

Jotta Pohjois-Suomi saisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat jätti-investoinnin tuomista hyödyistä, Oulun kaupungin on alueen pääkaupunkina osattava viestiä vahvuuksistaan. Pohjoisen Skandinavian suurin kaupunki Oulu pystyy tarjoamaan yhdessä alueen muiden kaupunkien kanssa kaikki edellytettävät puitteet voimalan rakentamiselle ja toiminnalle.

Oulu sijaitsee meren rannalla lentoliikenteen, sataman, rautateiden ja valtateiden risteyksessä. Pyhäjoen Hanhikiven niemelle on matkaa alle sata kilometriä. Päivittäisen liikennöinnin ohella Oulu tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön kehittää uusia tuotteita ja palveluja tukemaan ydinvoimatekniikkaa, logistiikkaa, kauppaa ja muita tukipalveluita.

Lentokentästä kävelymatkan päässä oleva AirportCity tarjoaa yrityksille toimitiloja aina pääkonttoritasosta toimisto- ja tuotantotiloihin. Oulun Satamasta pääsee suoraan valtateille ja raideyhteys vie pääradalle eli sitä kautta Venäjälle.

Oulu tavoittelee tuhatta työpaikkaa

Oulun tavoitteena on luoda tuhat uutta työpaikkaa eri toimialoille Fennovoiman hankkeen edetessä. Oulun kaupunki, elinkeinopalveluja tuottava BusinessOulu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjä- ja elinkeinoelämän kumppaniverkoston kanssa, tarjoaa sekä yrityksille että niiden henkilöstölle sujuvan sijoittumisen Ouluun.

Perinteisesti vahva ICT-osaaminen palvelee tulevaisuudessa entistä laajemmin myös muita toimialoja. Oulu on erinomainen paikka kehittää ja ylläpitää ydinteknistä asiantuntemusta Suomessa. Ydinenergialaki edellyttää turvallisuustutkimusta jolla kehitetään suomalaista kykyä ja valmiutta ratkaista ongelmia, joita ei etukäteen tunneta.

Valmius työperäisen koti- ja ulkomaisen muuttovirran hallintaan ja palvelujen järjestämiseen on jo olemassa. Viranomaisrekistereihin, asumiseen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan liittyvää tietoa on koottu valtakunnalliseen, Helsingin kaupungin ylläpitämään, Infopankki-portaaliin. Ulkomaalaisille suunnattu Welcome to Oulu-opas täydentää tietotarjontaa.

Vieraskieliset päiväkodit, Oulun kansainvälinen koulu, sekä kansainvälinen Oulun yliopisto tarjoavat ulkomaisten työntekijöiden perheille ja heidän lapsilleen turvallisen ja laadukkaan ympäristön sekä lyhytaikaisille että pitkäaikaisille työkomennuksille. Kattava asuntokanta kaikille tuloluokille, monipuoliset liikunta-, kulttuuri-, ja taideharrastukset takaavat viihtyisän elämän Oulussa palvelujen äärellä.

Eurajoen, Porin ja Rauman myönteisten kokemusten rohkaisemana on helppo ymmärtää Hanhikiven voimalan myönteiset aluetaloudelliset vaikutukset. Oulu on suuri yrittäjämyönteinen yliopistokaupunki, joka on lähdössä uuteen nousuun. Fennovoima pystyy vauhdittamaan Pohjois-Suomen talouskasvua, työllisyyttä ja verokertymää vuosikymmeniksi eteenpäin. Investointi luo mahdollisuuksia uusille ulkomaisille investoinneille.

Oulun seutu ja Suomi tarvitsee tämän hankkeen. Pohjois-Suomi tarvitsee voimalan tuottaman sähkön. Energiaomavaraisuuden nosto on välttämätöntä.

Alueella halutaan edistää ydinvoimaklusterin syntyä, kehittämistä ja juurruttamista Pohjois-Suomeen. Se edistäisi merkittävästi alueen innovaatioympäristön kehittymistä yhä kansainvälisemmäksi. Oulun tavoitteena on olla tunnettu kansainvälisistä, megaluokan investointihankkeista. Se edellyttää käytännön toimenpiteitä, joista Fennovoiman ydinvoimainvestointi on kiistatta suurin ja tärkein.

Marjo Kolehmainen on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja.
Johanna Koskelainen on Kymppi Group Oy - Kymppi Eristys Oy:n toimitusjohtaja.

- Kaleva alakerta la 3.5.2014