BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oululaiset 3d-internet yritykset mukaan kehittämään Euroopan laajuista teknologia-alustaa

Oululaiset 3d-internet yritykset mukaan kehittämään Euroopan laajuista teknologia-alustaa

Oululaisia 3D-Internet -yrityksiä sekä Internetin tutkimuskeskus Center for Internet Excellence (CIE) Oulun yliopistolta on valittu mukaan FI-WARE EU-projektiin, joka liittyy EU:n Future Internet (FI), tulevaisuuden Internetin kehittämiseen.

CIE:n ja alueen 3D-Internet -yritysten yhteistyönä valmisteleman FI-WARE -hankkeen osakokonaisuuden rahoitusosuus on suurimpia EU-rahoituksia, mitä Oulun alueelle on saatu. Neuvoteltu osakokonaisuus on noin 3,4 M€. Neljävuotisen FI-WARE-hankkeen ensimmäisen vaiheen budjetti oli yli 40M€ ja toisen vaiheen yli 20M€, kokonaisvolyymin ollessa yli 66M€. Oululaisyritykset valittiin mukaan hankkeen toiseen vaiheeseen.

Oululaiset keskeisessä roolissa virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden kehitystyössä

FI-WARE-hankkeeseen osallistuu 46 yritystä ja tutkimuslaitosta kahdestatoista EU-maasta. CIE keskittyy hankkeessa virtuaalimaailmoja ja lisättyä todellisuutta tukevien web-käyttöliittymien tutkimukseen ja standardointiin. Yritykset puolestaan ovat vahvasti mukana kyseisen teknologia-alustan toteutuksessa ja tuotteistuksessa. Yritysosapuolet ovat Admino Technologies, Cyberlightning, Ludocraft ja Playsign.

”Hanke laajentaa oleellisesti Oulussa kehitetyn realXtend -virtuaalimaailmojen ohjelmistoalustan hyödyntämispotentiaalia ja avoimen lähdekoodin kehittäjä- sekä käyttäjäkuntaa samalla vauhdittaen 3D-Internet -yritystoimintaa alueella. Hanke luo Oulun alueen 3D-Internet -toimijoille useita kymmeniä työpaikkoja sekä avaa myös muille yrityksille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo teknologiajohtaja Kari Autio, CIE.

FI-WARE -projekti tulee valmistuessaan tarjoamaan monipuolisen sovellus- ja palvelualustan, joka rakentuu modulaarisista ja yleiskäyttöisistä osakokonaisuuksista. Palvelualusta parantaa tulevaisuuden Internet-sovelluksien suorituskykyä sekä luotettavuutta, avaa täysin uusia sovellusmahdollisuuksia ja madaltaa kynnystä 3D-Internet-palveluiden rakentamisessa. Projektin tulokset mahdollistavat realXtend –virtuaalimaailmojen käytön tavallisella nettiselaimella. Projektilla odotetaan olevan erittäin myönteinen vaikutus uusien verkottuneiden ja kolmiulotteisten palveluiden suunnittelussa ja julkaisussa.

Projektin lopputuloksena syntyneet mallitoteutusten määritelmät ovat julkisia ja vapaasti käytettävissä. Avoimilla määrityksillä ja toteutuksilla vaikutetaan samalla myös tulevaisuuden Internetin standardointityöhön. Näin luodusta palvelualustasta tulee osa standardia Internet -palvelukerrosta, joka on vapaasti hyödynnettävissä.

FI-WARE -projekti on kulmakivi ”Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP)” –ohjelmassa, joka on Euroopan yhteisön sekä Euroopan teollisuuden merkittävä useiden satojen miljoonien eurojen yhteishanke.

Lisätietoja hankkeesta antavat;

Kari Autio, Teknologiajohtaja, CIE, Oulun Yliopisto, +358 40 167 6545
Tommi Hollström, Toimitusjohtaja, Admino Technologies, +358 40 747 8886
Jarkko Vatjus-Anttila, Teknologiajohtaja, Cyberlightning, +358 40 524 5142
Tony Manninen, Toimitusjohtaja, Ludocraft, +358 40 715 7495
Toni Alatalo, Teknologiajohtaja, Playsign, +358 40 719 8759