BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oululaiselle high-tech yritykselle Specim Oy:lle 5,3 M€ kasvurahoitusta

Oululaiselle high-tech yritykselle Specim Oy:lle 5,3 M€ kasvurahoitusta

/INS. Hyperspektraalikuvantamisen pioneeri ja markkinajohtaja SPECIM, Spectral Imaging Oy Ltd., on saanut kasvunsa turvaamiseen kaikkiaan 5,3 M€:n rahoituskokonaisuuden. Rahoituspaketti koostuu oululaisen Teknoventure Oy:n pääomasijoituksesta ja Tekesin tuotekehitysrahoituksesta.
Alun perin 1995 kolmen silloisen VTT:n tutkijan perustama yritys on hyperspektraaliteknologian edelläkävijäyritys koko maailman mittakaavassa. Yhtiön valmistamat kuvantamiseen liittyvät kameratuotteet ovat laajalti käytössä teollisuuden, ympäristövalvonnan ja puolustushallinnon lukuisissa sovellutuksissa. Laitteita käytetään mm. kaivosteollisuudessa kairausnäytteiden mineraalikarttojen luomiseen, kasvitautien kartoitukseen ja putkistojen kunnonvalvontaan lentokoneesta tai lennokista käsin, teollisuuden laadunvarmistukseen, huumeviljelmien jäljittämiseen ja räjähdysaineiden ilmaisuun.

Specimin juuret ovat usein jopa yksin kappalein valmistettavien ja erittäin vaativien mittalaitekokonaisuuksien toimittamisessa. Tuolloin puhutaan usein jopa miljoonan euron projekteista. Tällä tiellä Specim aikoo jatkaa ja entisestäänkin vahvistaa asemaansa. Karttunut kokemus ja osaaminen antaa yhtiölle lisäksi erinomaiset lähtökohdat laajentaa toimintaansa uuden sukupolven älykkäiden mittalaitteiden instrumenttitehtaaksi.

“Monet alun perin vaativaan tutkimuskäyttöön tai puolustushallinnon sovellutuksiin kehitetyt teknologiat ovat ajan myötä tulleet palvelemaan entistä enemmän ihmisen arkea. Näemme selviä merkkejä siitä, että näin on myös hyperspektraalikuvantamisen suhteen. Haluamme olla ajoissa varmistamassa markkinaosuuttamme näillä uusilla markkinoilla tuotekehityspanostuksemme myötä” toteaa Timo Hyvärinen, yksi Specimin perustajista ja pääomistajista.

Optiikan ja muiden avainkomponenttien kehittyminen mahdollistaa tehokkaiden ja pienikokoisten mittalaitteiden kehittämisen lukuisiin uusiin sovellutuksiin esimerkiksi elintarvikkeiden, lääketieteen, rikospaikkatutkimuksen ja kasvitautien parissa.

Specim kohdentaa saamansa lisärahoituksen uuden tuotesukupolven kehittämiseen ja yhtiön markkina-aseman vankistamiseen ja laajentamiseen globaalisti.

Specimin tiimi on koulutukseltaan, kokemukseltaan ja näytöiltään arvostettu toimialansa asiantuntijajoukko maailmalla. Tiimi on monikansallinen, mutta kaikki sen jäsenet ovat asettuneet asumaan Oulun seudulle ja arvostavat paikallisia hyvän elämän puitteita.

”Tämä rahoituskierros ilmentää kerrannaisvaikutuksiltaan hyvällä tavalla suomalaisen osaamisen kaupallistamista: Specim alun perin VTT:ltä spinnattuna yrityksenä lähtee kotimaisen rahoituksen turvin nopeuttamaan kansainvälistä kasvuaan, käyttäen tuotekehityksessään alihankkijana Nokiasta spinnatun oululaisyrityksen miniatyrisointiosaamista. Yhtiön kaikki nykyiset ja nyt haettavan kasvuloikan mukanaan tuomat uudet työpaikat ovat Suomessa mukaan lukien tuotteiden valmistus” tähdentää hallituksen puheenjohtaja Risto Kalske.

“Specimillä on erinomaista näyttöä menestyksestä kansainvälisillä markkinoilla ja sen kasvuennuste on hyvin perusteltu. Pohjois-suomalaisena rahastona olemme mielihyvin rahoittamassa tätä oululaista alansa kärkiyritystä ja mukana kasvattamassa Specimiä uuteen kokoluokkaan” kertoo sijoitusjohtaja Kari Itälahti Teknoventure Oy:stä.

SPECIM, Spectral Imaging Ltd., on pioneeri ja globaalisti johtava kuvantavien hyperspektraalilaitteiden ja järjestelmien valmistaja. AISA kaukokartoitusjärjestelmien lisäksi yritys valmistaa mm. ImSpector spektrografeja, spektraalikameroita ja kuvantamisratkaisuja kasvavalle joukolle erilaisia vaativia teollisia ja tieteellisiä sovelluksia kuten värinmittaus, kierrätys, prosessitekniikka, kemikaalinen kuvaus sekä rikospaikkatutkinta.
www.specim.fi

Teknoventure Oy on vuonna 1994 perustettu johtava Pohjois-Suomessa toimiva pääomasijoitusyhtiö. Se hallinnoi lähes 60 M€ pääomia ja sijoittaa alueensa kasvuyrityksiin joko yksin tai syndikaattipartnerina. Sen sijoitussalkku koostuu tällä hetkellä 14 kohdeyrityksestä.
www.noweco.fi

Lisätietoja:
Risto Kalske
Tel: +358 (0)50 3684054
Sähköposti: risto.kalske@specim.fi