BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oululais-saksalainen lääketieteen teknologiayhteistyö käyntiin

Oululais-saksalainen lääketieteen teknologiayhteistyö käyntiin

Suomalais-saksalainen yhteistyöprojekti Medical technology International and Digital (MInD) käynnistettiin teknologiaklusteri MedicalMountains AG:n ja partneriorganisaatio BusinessOulun organisoimassa työpajassa Tuttlingenissa, Saksassa. Lääketieteen teknologia goes digital -teemalla tavoitteena on yhdistää parhaat puolet molemmista maailmoista innovatiivisiksi ratkaisuiksi ja tuotteiksi.

Tuttlingen on kansainvälisesti tunnettu ”lääketieteen tekniikan maailmankeskuksena”, missä valmistetaan pääosin kirurgisia instrumentteja ja implantteja. ”Lääketieteen teknologian tuotteet Tuttlingenin alueelta ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Niistä kuitenkin puuttuvat olennaiset digitaaliset ominaisuudet, kuten ICT ja älykkyys, joita tarvitaan kestävän kehityksen ylläpitämiseksi tulevaisuudessakin”, selvensi MedicalMountains AG:n toimitusjohtaja Yvonne Glienke aloituspuheessaan. Hänellä olikin ilo toivottaa useita talous- ja tiedeyhteisön edustajia Oulusta tervetulleiksi Visionaries’ Workshop - Tuttlingen meets Oulu -nimellä järjestettyyn työpajaan. Oulu tunnetaan hi-tech-kaupunkina ja maailman johtajavana ICT-toimialan osaamiskeskittymänä, erityisesti sovellettuna lääketieteellisiin ratkaisuihin. OuluHealth on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemi, joka yhdistää yritykset, tutkijat ja terveydenhuollon julkisen sektorin. Tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden saamista käyttöön nopeammin, edistää niiden kaupallistamista sekä vauhdittaa suomalaisten hyvinvointialan yritysten vientiä.

MInD-projektin suunnitelma on selvä:
”Syventämällä molempien teknologiakeskittymien osaamista yritykset kykenevät kehittämään nopeasti uusia ratkaisuja terveydenhuollon sektorille”, selvittivät projektipäälliköt Britta Norwat ja Riikka Niemelä MedicalMountains AG:sta. Pääpuhujana oli Dr. Christof Horn, P3 Group konsulttiyrityksestä, jonka johdannon jälkeen yhteyksiä osapuolten välillä löytyi nopeasti: yksilöidyt lääketieteen ratkaisut, lääketieteellisten laitteiden seuranta, potilastietojen suojaus, monimutkaisten tuotantoprosessien tehokkaampi dokumentointi – ala on selvästi suuressa muutoksessa. Innovatiivisia ratkaisuja etsitään erityisesti potilastietojen suojaukseen, laitteiden seurantaan ja lääketieteelliseen viestintään kaikkialla.

Kaksipäiväisessä työpajassa esiteltiin molempien osapuolten ongelmakohtia ja tarkoituksena oli samalla ymmärtää niihin liittyviä kehitystarpeita. Tästä keskinäisestä tilanneanalyysistä lähtien on tarkoitus toteuttaa yhteistyöprojekteja Tuttlingenin ja Oululaisten yritysten kesken, tavoitteena tuotteiden ja ratkaisujen nopeampi markkinoille vieminen. Tämän erityisen kestävän ja konkreettisen alueellisen talouskehitysmallin on mahdollistanut Saksan liittotasavallan koulutus- ja tutkimusministeriön (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) tuki. Yrityksenä ja teknologiaverkostona MedicalMountains AG tukee paikallisten PK-yritysten verkostoitumista ja edistää niiden kasvua lääketieteen tekniikan alalla. Tavoitteena on vauhdittaa alan innovaatio- ja kehitystoimintaa ja Tuttlingen/Neckar-Alb alueen kansainvälistä markkinakehitystä.

Huhtikuun alussa MedicalMountains AG järjesti vastaavanlaisen työpajan Amerikkalaisten yritysten kanssa, minkä teemana oli lisäävät valmistusmenetelmät – eli jo paljon puhuttu 3D-tulostus.

”Digitalisointi ja 3D-tulostus-teemoilla puutumme kahteen keskeiseen kysymykseen, joita alan yritykset joutuvat käsittelemään, jos he haluavat menestyä myös tulevaisuudessa”, kertoo Glienke. MInD-projektissa tavoitteena on määrittää innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita seuraavan kahden vuoden aikana. Toteutusvaiheeseen yrityksillä on tämän jälkeen kolme vuotta aikaa, mitä varten Saksalaiset ja Suomalaiset osapuolet voivat hakea lisärahoitusta BusinessOulun ja MedicalMountains AG:n tuella.

Toukokuun lopussa järjestetään jatkotapaaminen Oulussa Health DemoDaten yhteydessä 31.5.

Kuvateksti: Suomalaiset ja Saksalaiset osallistujat ennen työpajaa Hotel Hofgut Hohenkarpfenin tiloissa.

Kuva: MedicalMountains AG