BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oululainen yritys Arctic Security jatkaa kansainvälistä kasvuaan uuden Arctic Node -tuotteensa avulla

Oululainen yritys Arctic Security jatkaa kansainvälistä kasvuaan uuden Arctic Node -tuotteensa avulla

Oululainen kyberturvallisuusalan yritys Arctic Security jatkaa kansainvälistä kasvuaan tuomalla markkinoille uuden Arctic Node -tuotteen. Arctic Node auttaa yrityksiä hyödyntämään uhkatietoa oman kyberturvallisuutensa parantamiseksi.

Arctic Node täydentää tuoteperhettä, johon kuuluu myös kyberturvallisuuskeskusten ja muiden uhkatietoja jakavien tahojen käyttämä Arctic Hub -sovellus. Arctic Hub kerää, yhdenmukaistaa ja jakaa uhkatietoa eri lähteistä. Lisäksi se automatisoi tiedon jakamisen kohdennetusti eri vastaanottajille eli kukin yritys tai muu sidosryhmä saa juuri omaa ympäristöään koskevaa uhkatietoa käyttöönsä.

Uuden Arctic Noden avulla yritykset voivat kerätä helposti heille olennaista uhkatietoa haluamistaan lähteistä kuten kansallisista tai kaupallisista kyberturvallisuuskeskuksista. Ne voivat valita myös käyttöönsä haluamansa integraatiot lähes sadan Arctic Noden tukeman uhkatietosyötteen joukosta. Näin ollen yrityksillä itsellään säilyy täysi valta sen suhteen, mitä tietolähteitä he käyttävät, ilman mitään välikäsiä tai teknistä riippuvuutta Arctic Securityyn.

Arctic Node voidaan integroida yritysten olemassaoleviin kyberturvallisuuslaitteistoihin ja -ohjelmistoihin, joihin yritykset ovat jo aiemmin investoineet. Integrointi on mahdollista kyberturvallisuussensoreihin, SIEM-sovelluksiin sekä raportointijärjestelmiin. Kaikki nämä työkalut täydentävät toisiaan, ja Arctic Node -integroinnin avulla jatkuvasti päivittyvä uhkatieto on automaattisesti muiden kyberturvallisuusjärjestelmien käytössä. Yritykset saavat paremman näkyvyyden kyberuhkiin ympärillään ja näin he voivat parantaa omaa turvallisuuttaan.

"Olen ylpeä tuotekehitystiimistämme, joka on panostanut Arctic Noden suunnittelutyössä erityisesti tuotteen helppokäyttöisyyteen ja asiakaslähtöisyyteen. Arctic Node vastaa yritysten kasvavaan tarpeeseen saada kokonaisymmärrys ympärillään olevista kyberuhista. Uskomme, että yritykset arvostavat sitä, että Arctic Noden helppojen integrointien avulla he saavat myös enemmän irti aiemmista investoinneistaan kyberturvallisuusjärjestelmiin", sanoo Arctic Securityn toimitusjohtaja David Chartier.
---------------------------------------
Arctic Security Oy yrityksenä
Arctic Security Oy on suomalainen kyberturvallisuusalalla toimiva yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Oulussa ja muut toimistot Helsingissä, San Franciscossa ja Singaporessa. Yritys tekee tuotteita internetin uhkatiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen. Organisaatio muodostuu kansainvälisistä kyberturvallisuusalan ammattilaisista. Yritystä johtaa toimitusjohtaja David Chartier, alalta pitkän kokemuksen omaava ammattilainen, joka toimi aiemmin myös Codenomiconin toimitusjohtajana.

Lisätietoja
www.arcticsecurity.com

COO Virpi Koivumaa, puh. 020 743 0010, sähköposti: virpi@arcticsecurity.com