BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulu vastuukeskittymä ja kumppani INKA –ohjelmassa 2014–2020

Oulu vastuukeskittymä ja kumppani  INKA –ohjelmassa 2014–2020

Kataisen hallituksen Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 3.10.2013 Oulun kumppanikaupungeista Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan (INKA) vuosille 2014–2020. Oulu on valtakunnallisena vastuukeskittymänä ”Tulevaisuuden terveys” teeman innovaatioista kumppaneinaan Kuopio, Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku. Oulu puolestaan osallistuu kumppanina Tampereen vetämän ”Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus” -teemaan yhdessä Lahden, Pääkaupunkiseudun ja Turun kanssa.

Oulun painopisteet ovat hyvinvointi, viihtyisä asuminen ja tuloksellinen kasvu. INKA-ohjelman tavoitteena Oulussa on, että yritykset saavat kehittää uutta liiketoimintaa ja demonstroida kohteita erityisesti kaupungin ja OYS:n hyvinvointipalveluihin ja Hiukkavaaran uuden kaupunginosan rakentamiseen. Oulun kaupungin ja BusinessOulun tavoitteena on INKA-ohjelman avulla luoda merkittävä määrä uusia työpaikkoja, houkutella InvestIn yrityksiä ja kasvattaa alueen ja kumppanikaupunkien vientiä, myyntiä, investointeja ja edistää yrittäjyyttä.

Oulun INKA-ohjelma nousee kaupunkistrategiasta. Vuoteen 2015 mennessä saadaan 500 milj. euroa uutta vientiä ja 2 500 uutta työpaikkaa/vuosi. Nyt luodaan uutta liiketoimintaa ja vaurautta.

Valtio tekee kasvusopimukset 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa. Nämä ovat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkiseudut. Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä sekä roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Nyt valitut kaupunkiseudut tuottavat 2/3 maamme bruttokansantuotteesta.

Lisätietoja:
Matti Matinheikki
Apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki
Yhdyskunta ja -ympäristöpalvelut ja liikelaitokset
+358 44 70 3112

Salo Sinikka
Apulaiskaupunginjohtaja, Hyvinvointipalvelut
+358 44 703 1915

Aarne Kultalahti
Innovaatiopäällikkö, BusinessOulu
+358 44 703 1239

Noora Jansson
OuluHealth johtaja, BusinessOulu
+358 40 753 2917

Linkit:
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen?89522_m=111946
http://www.ouluhealth.fi/
http://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara