BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulu palkittiin energiatehokkuudesta Helsingissä

Oulu palkittiin energiatehokkuudesta Helsingissä

Oulun kaupunki palkittiin kunniamaininnalla energiatehokkuussopimusten 20-vuotisjuhlaseminaarissa. Tunnustus annettiin energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelmakauden 2008‒2016 aikana tehdystä ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä. Valinnan palkittavista tekivät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva Oy. Palkintoa olivat vastaanottamassa ympäristöjohtaja Leena Tuuri sekä ympäristönsuojelun päällikkö Marketta Karhu. Ympäristötoimella on ollut sopimusta koordinoiva rooli Oulun kaupungissa.

Oulun kaupunki liittyi sopimuskaudelle 2008-2016 ensimmäisten joukossa tavoitteenaan yhdeksän prosentin energiansäästö vuoteen 2016 mennessä. Julkisten palveluiden osalta sopimus kattoi mm. kaupungin hallinnassa olevat rakennukset, katu- ja muun ulkovalaistuksen sekä katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon.

Sopimuskauden 2008-2016 toimenpiteet ovat olleet tehokkaita ja energiatehokkuustavoite on saavutettu moninkertaisesti. Suurimmat säästöt kaupungin omissa kiinteistöissä ja toiminnoissa on saatu aikaan energiakatselmusten perusteella toteutetuilla toimenpiteillä, vaihtamalla katuvalaistusta energiatehokkaaksi sekä uudisrakentamisen ennakoivalla laadun ohjauksella.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ylläpitämiin kiinteistöihin on tehty energiakatselmukset, ja niiden pohjalta on toteutettu kaikki vähäistä investointia vaativat toimenpiteet. Kumulatiivinen energiansäästö vuosina 2009–2015 oli lämmön- ja sähkönkulutuksesta 25 500 MWh sekä vedenkulutuksesta 65 800 m3, mikä vastaa yli seitsemän miljoonan euron kustannussäästöä. Lisäksi on toteutettu monenlaisia energiansäästökampanjoita esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.

Katuvalaistuksen energiatehokkuustoimenpiteenä on vaihdettu noin 15 000 elohopeavalaisinta energiatehokkaampiin valaisimiin, ja näin säästetään energiaa vuosittain 7,9 GWh.

Oulun rakennusvalvonnan toteuttama uudisrakentamisen laadunohjaus parantaa energiatehokkuutta ja tuo isoja säästöjä pientalojen omistajille. Laatuohjaus on rakentajille suunnattu kuntalaispalvelu, jossa talon tekniseen ja arkkitehtoniseen laatuun vaikuttavia asioita käydään läpi asiantuntijoiden johdolla ennen rakennusluvan myöntämistä. Pientalorakentamisessa on myös testattu tulevaisuuden energiaratkaisuja kuten aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Pilottialueilla kokeillaan myös yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa, jossa polttoaineena käytetään haketta.

Oulun kaupunki on mukana myös uudessa energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025.