BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Osatyökykyisten työllistymiseen panostetaan

Osatyökykyisten työllistymiseen panostetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta Oulun kaupungin PALO-hankkeelle. Hanke on osa valtakunnallista työkykyohjelmaa, ja se kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Tavoitteena on erityisesti osatyökykyisten työllistyminen.

Kuvassa hankkeen parissa työskentelevät tiedolla johtamisen asiantuntija Tuula Lotvonen (vas.), projektipäälliköt Sanna Syrén sekä Markus Pekkala, sosiaaliohjaaja Lasse Oikarinen, sosiaalityöntekijä Kati Västilä. Kuvasta puuttuu sosiaaliohjaaja Tiina Halonen.

”Keskitymme asiakkaan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Emme niinkään tarkastele työkyvyttömyyttä, vaan tuemme osatyökykyisten työttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä”, sanoo projektipäällikkö Sanna Syrén työllisyyspalveluista.

Osatyökykyisten työllistymistä pyritään parantamaan muun muassa asiakkaalle nimetyn omatyöntekijän avulla.

”Omatyöntekijä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja suunnittelee yhdessä asiakkaan ja asiakkaan tarpeen mukaisen verkoston kanssa yksilöllisen polun kohti työelämää. Huomioon otetaan asiakkaan työkyky, osaaminen, tarpeet, toiveet, arvot ja kiinnostuksen kohteet. Omatyöntekijä ja asiakas seuraavat edistymistä yhdessä säännöllisesti”, valottaa Syrén.

Pitkäaikaistyöttömistä noin puolet on osatyökykyisiä

Pitkään työttömänä olleita osatyökykyisiä on esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, kehitysvammaisten työtoiminnan sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaissa. Osa asiakkaista hyötyy monialaisesta tuesta elämäntilanteessaan ja osalla on potentiaalia työllistyä itselleen soveltuvaan työpaikkaan.

”Oulussa tehdään tiivistä yhteistyötä työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen kesken, sillä työttömien osatyökykyisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Monialaista yhteistyötä tehdään jo paljon, mutta sitä pitää entisestään vahvistaa. Omaa osaamistaan kannattaa jakaa muille ja muiden osaamisesta kannattaa ammentaa itselleen”, sanoo Syrén.

”Tavoitteena on, että työkyvyn ja työllistymisen tuki on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palveluja”, hän jatkaa.

Sopiva tekijä sopivaan työhön

PALO-hankkeen yhtenä tavoitteena on palvella työantajia löytämällä heille sopivia ammattiosaajia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä työllisyyspalveluissa pilotoidaan ja otetaan käyttöön yhteinen laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus.

”Työnantajat eivät aina etsi 100-prosenttista työaikaa tekevää työntekijää. Työnhakijoistamme löytyy varmasti osa-aikaista työtä etsiviä osaajia. PALO-hankkeessa työllistymistä ja työllistämistä kehitetään rinnakkain, ja myös työyhteisö otetaan aktiivisesti mukaan työnhakijan kiinnittymisessä työhön. Vahvistamme Oulun alueella työnantaja- ja yritysyhteistyötä entisestään”, päättää Syrén.

PALO, Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille, toimii yhteistyössä 21 muun Työkykyohjelman osahankkeen kanssa. Hankkeen toteuttajina ja yhteistyötahoina ovat Oulun kaupunki, Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Kela, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, työnantajat ja kolmannen sektorin toimijat