BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Osaamistarve kohtaamaan tekijät

Osaamistarve kohtaamaan tekijät

Työnvälityksestä halutaan tulevaisuudessa yksinkertainen ja tehokas. Oulussa on haettu uudenlaista ratkaisua yrityksissä todettuihin rekrytoinnin haasteisiin. Tuloksena on työntekijöiden osaamiseen perustuva toimintamalli, jonka digitaalinen alusta on nimeltään Duuniruukki.

Kyse on Suomen ”Yritysläheisestä työllistämismallista”, jota on luotu Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa osana SITRAn projektia syksystä 2016 alkaen. Mukana pilottikuntina ovat olleet Turku, Tampereen seutu, Forssa, Hamina, Salo ja Oulu.

Työtä varten Oulussa on koottu 5 - 100 henkeä työllistävistä yrityksistä Duunirekry-verkosto. Verkoston tavoitteena on käydä avointa vuoropuhelua eri toimialojen työllistämiseen liittyvistä haasteista ja ongelmista sekä tähän liittyvistä reilun pelin periaatteista. Kerätyn palautteen perusteella kehitetään jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi rekrykoulutuksia.

Piilotyöpaikkoja tai tekemätöntä työtä löytyy lähes jokaisesta yrityksestä. Suurin osa työpaikoista onkin juuri piilotyöpaikkoja, joita ei laiteta julkisesti avoimeksi. Usealla toimialalla on myös haasteita löytää innostunutta, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Ammattiosaajista on pulaa, kuten mm. kokeista, rakennusmestareista, raudoittajista, koodareista, kirjanpitäjistä, erikoissiivoojista jne. Iso huoli työnantajilla tällä hetkellä on myös nuorten työelämätaidoista.
Oulun kaupungin työllisyyspalvelut järjestää Duunirekry-verkostoon ilmoittautuneiden yritysten kanssa seuraavaksi kaksi teemapäivää. Työllistämisen palvelut ja tuet –teemapäivässä käydään keskustelua ja vuoropuhelua siitä, millaisia palveluja ja tukia yrityksissä tällä hetkellä tarvitaan. Kuljetus- ja logistiikka-alan teemapäivässä käydään puolestaan vuoropuhelua toimialan rekrytoinnin ja koulutuksen haasteista.

Duuniruukki kertoo tarpeet ja löytää osaajat

Osaamisen ja työn kohtaamista helpottamaan on Oulussa osallistuttu uuden digitaalisen palvelualustan, Duuniruukin, kehittämiseen. Duuniruukki on ilmainen palvelualusta niin työnantajille kuin työnhakijoillekin.

Duuniruukki poikkeaa periaatteeltaan muista siten, että työnhaku kääntyy alustan avulla yrityksen osaajahauksi. Olemassa olevaan tarpeeseen pyritään löytämään oikeaa osaamista tarjoavat työntekijät. Tuloksena saadaan työnantajan työhön oikea apu oikeaan aikaan.

Palveluun rekisteröityneet yritykset voivat etsiä tarpeisiinsa sopivia henkilöitä työnhakijapankista ilman julkista avointa rekrytointia.

Työnhakijat luovat Duuniruukkiin profiilin, jonka avulla etsivät omaa kiinnostusta ja osaamista vastaavia töitä. Duuniruukki on tarkoitettu aktiivisille työnhakijoille. Näin työnantajat voivat olla varmoja, että työnhakijapankissa on aidosti motivoituneita työnhakijoita.

Työnhakijat voivat odottaa yritysten yhteydenottoa tai itse aktiivisesti ottaa yhteyttä yritykseen ja tarjota omaa osaamistaan. Rekisteröityneet työnhakijat voivat tarkastella palveluun rekisteröityneiden yritysten tietoja.

Duuniruukki palvelussa toteutuu yrityksen tarpeen ja tekijän taitojen parempi ja nopeampi kohtaanto, eli innokkaat ja osaavat tekijät löydetään helpommin. Palveluun ei laiteta avoimia työpaikkoja, vaan työnantaja etsii osaamista. Avoimet työpaikat voidaan ilmoittaa eri palveluissa, facebookissa ja twitterissä.

Lisätietoja:
Seija Mustonen, Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden päällikkö, p. 044 703 4842 seija.mustonen@ouka.fi
Matti Träskelin, palveluasiantuntija, p. 040-630 9122, matti.traskelin@ouka.fi

https://www.duuniruukki.fi/fi

Sanastoa:
Duuniruukki = digitaalinen palvelualusta
Duunirekry = yritysyhteistyöverkosto