BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oletko kiinnostunut kehittämään tulevaisuuden työtä yrityksessäsi?

Oletko kiinnostunut kehittämään tulevaisuuden työtä yrityksessäsi?

Tuottavat toimintamallit (TuotTo) -hankkeeseen haetaan mukaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittää erityisesti logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Digitalisoituvassa, muuttuvassa työympäristössä työn sujuvuuden kehittäminen on jatkuva haaste. Myös yksilön ja työyhteisöjen osaaminen ja työhyvinvointi tarvitsevat tukea.

Tuottavat toimintamallit (TuotTo) -hankkeeseen haetaan mukaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittää erityisesti logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Digitalisoituvassa, muuttuvassa työympäristössä työn sujuvuuden kehittäminen on jatkuva haaste. Myös yksilön ja työyhteisöjen osaaminen ja työhyvinvointi tarvitsevat tukea.
Tuottavat toimintamallit –TuotTo-hankkeessa selvitetään, miten työntekijät ja organisaatiot voivat hyödyntää digitalisaatiota entistä tehokkaammin sekä kehittää toimintaansa ja työprosessejaan työhyvinvointi huomioon ottaen.

Hankkeessa tarkastellaan mm.

  • digitaalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia yrityksen ja työntekijän näkökulmista
  • työvoiman vaihtuvuuden ja vuokratyövoiman käytön kysymyksiä
  • voimavara- ja työhyvinvointitekijöitä: kuormitustekijät, työn mielekkyys ja sujuvuus, työn hallinta ja osaamisvaatimukset
  • työntekijöiden ja työyhteisön osallistumiskeinoja toiminnan ja yrityksen kehittämiseen.

Pilottivaiheen yritysten kokemuksia

Pilottivaiheen (v. 2017) yrityksissä puhuttivat monet yhteiset teemat: työhyvinvoinnin, osaamisen ja motivaation kysymykset, digitalisaatio ja kehittämiseen käytettävät resurssit, johtaminen, läpinäkyvyys ja viestintä, varastonhallinta sekä rekrytointiin ja vuokratyövoiman käyttöön liittyvät haasteet.

Ratkaisuina kehitettiin mm. vuoronvaihdon käytäntöjä, mittareiden ja palautteiden yhteistä käsittelyä, joustavuutta eriyttämällä suunnitelmallisesti koneita eri pituisille sarjoille, tilannetiedon jakamisen keinoja, järjestelmämuutosten työtehtävävaikutusten ennakointia sekä työnkuvien selkiyttämistä yhteisvoimin.

Tule mukaan!

Miksi - hyödyt yrityksille ja henkilöstölle

  • kartoitus työn tuottavuudesta, työhyvinvoinnista ja digiosaamisesta
  • tulevaisuuskuva, kehittämissuunnitelma ja asiantuntijatuki
  • työyhteisön osallistaminen: keinoja toiminnan yhteiseen kehittämiseen
  • vertaisverkoston kokemukset ja tuki
  • työntekijälle arvio omasta digiosaamisesta sekä tukea työn ja työhyvinvoinnin hallintaan
  • ulkopuolisen näkemys työn ja yrityksen kehityssuunnista

Kartoitus tehdään yhdessä johdon kanssa keskustellen, haastatteluin, havainnoimalla ja henkilöstön digiosaamisen testauksella. Hankkeen tuottaman yhteenvetoraportin perusteella valitaan 1-3 kehityskohdetta, joita yritys voi lähteä kehittämään TuotTo -hankkeen sparrauksen ja työpajojen avulla. Yritykselläsi on mahdollisuus hyödyntää hanketoimijoiden verkostoja, palveluja sekä JAMKin opiskelijoita.

TuotTo-hanke on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, ja siihen haetaan parhaillaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tulevaisuuden logistiikkatyötä vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:

hankkeen verkkosivut: bit.ly/tuotto

Oulun seudun yhteistyö: Arja Ala-Laurinaho, Työterveyslaitos, arja.ala-laurinaho@ttl.fi, 040 562 0906

Yleisesti hankkeesta: hankekoordinaattori Erkki Pesonen, TTS Työtehoseura, erkki.pesonen@tts.fi, 044 714 3777