BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Nopef rahoittaa suomalaisten pk-yritysten esitutkimuksia

Nopef rahoittaa suomalaisten pk-yritysten esitutkimuksia

Pohjoismaiden projektivientirahasto (Nopef) perustettiin vahvistamaan pohjoismaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä myöntämällä osarahoitusta esitutkimuksia varten kansainvälistymishankkeiden tueksi. Nopef myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen liittyviin esitutkimuksiin. Tällä hetkellä on meneillään 150 hanketta.

Nopef rahoittaa EU:n ja EFTA:n ulkopuolella sijaitseviin maihin suuntautuvien yritysten perustamiseen ja investointeihin liittyviä esitutkimuksia. Nopefin myöntämä tuki voi kattaa 40 % esitutkimuskustannuksista ja on korkeintaan 50 000 euroa.

Vuosien myötä Nopefin painopiste on siirtynyt lähimaihin suuntautuneista esitutkimuksista uusiin kehittyviin talouksiin kuten Brasiliaan, Venäjälle, Intiaan ja Kiinaan. Nykyään pohjoismaiset pk-yritykset investoivat yhä suuremmissa määrin Afrikkaan, Lähi-Itään ja Pohjois-Amerikkaan.

Nopef keskittyy hankkeisiin, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia investoimalla tehokkaampaan tuotantoon ja tuotteisiin, nykyaikaisiin teollisuusprosesseihin, ympäristö- ja jätehuoltoteknologiaan sekä kestäviin asutus-, infrastruktuuri- ja liikenneratkaisuihin. Nopef rahoittaa myös kansainvälistymishankkeita, jotka hyödyttävät epäsuorasti ympäristöä, kuten teknologian kehittämistä ja toimittamista, automaatio- ja prosessilaitteistoja, IT-ratkaisuja, kunnossapitoa, palveluja ja tietämyksen siirtoa. Näin ollen Nopef tukee hankkeita, joiden ympäristöhyödyt saavutetaan mittaamalla tehokkuutta, säästämällä resursseja ja nostamalla käyttäjätason ympäristötietoisuutta.

Vuonna 2015 myönnettiin rahoitusta 73 esitutkimukselle 20 hankemaassa, yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Nopefin rahoittamat esitutkimukset luovat keskimäärin 14 uutta työpaikkaa hanketta kohti, näistä kaksi työpaikkaa Pohjoismaissa ja 12 hankkeen kohdemaassa yritysten perustaessa paikallista läsnäoloa muun muassa tytäryhtiöiden ja yhteistyökumppanuuksien muodossa.

Yritysten mukaan ulkomaisten toimipaikkojen perustaminen on tuonut myönteisiä vaikutuksia kasvaneena liikevaihtona ja työllisyytenä sekä vahvistanut niiden kilpailukykyä ja mahdollistanut teknologian ja tietämyksen siirtoja. Hankkeet ovat johtaneet keskimäärin miljoonan euron suoriin investointeihin ja kolmen miljoonan euron myyntiin kolmen vuoden kuluessa liiketoiminnan aloittamisesta hankemaassa. Tämän odotetaan edistävän vuosittain 30 miljoonan euron ulkomaisia investointeja ja 90 miljoonan euron myyntiä kun noin 30 hanketta johtaa toimipaikkojen perustamiseen.

Pohjoismaat perustivat Pohjoismaiden projektivientirahaston (Nopef) vuonna 1982. Nykyään Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO hallinnoi Nopefia ja sen rahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tähän mennessä Nopef on rahoittanut yli 2900 hanketta yhteensä yli 100 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja osoitteessa www.nopef.com

Hakemuslomake on ladattavissa tästä: http://www.nopef.com/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/

Tiedustelut Nopefin tuesta:

Mikael Reims, Pohjoismaiden projektivientirahaston johtaja
mikael.reims@nefco.fi

Maria Maliniemi, sijoituspäällikkö
maria.maliniemi@nefco.fi