BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Nallikari, Kauppatori ja Oulun keskusta norjalaismatkailijoiden suosikit

Nallikari, Kauppatori ja Oulun keskusta norjalaismatkailijoiden suosikit

Kesällä 2013 vierailleiden norjalaismatkailijoiden mielestä tärkein vetovoimatekijä tulla Ouluun on kesäsää, Nallikari, Oulun lapsiystävällisyys ja kattava palvelutarjonta ostosmahdollisuuksineen, ravintola- ja majoituspalveluineen. Vain puolelle vastaajista hintataso merkitsi jokseenkin paljon matkakohteen valinnassa.

Nallikari on norjalaisturisteille pääasiallinen kohde, jossa viipymä on tyypillisesti viisi yötä tai enemmän. Myös kaupunkikeskusta ja kauppatori kiinnostavat lähes kaikkia. Vajaa puolet vastaajista oli kiinnostunut vierailemaan myös kauppakeskus Zeppelinissä ja noin kolmannes Tietomaassa.

Kokonaisuutena norjalaiset ovat varsin tyytyväisiä Oulun tarjontaan, sillä jopa 84 prosenttia aikoi vierailla Oulussa uudelleen. Lähes kaikki, 95 prosenttia vastanneista, olivat lisäksi valmiita suosittelemaan Oulua matkakohteena.

BusinessOulun toimeksiannosta tehdyn kyselytutkimuksen mukaan norjalaismatkailijat saapuvat Narvikista Pohjoiseen ulottuvalta alueelta. Valtaosa norjalaisista liikkuu ja lomailee perheensä kanssa. Oulun pääasialliset kilpailevat kesäkohteet ovat Ruotsin Perämeren rannikkokaupungit.

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää Oulussa vierailevien norjalaismatkailijoiden asiakasprofiilia, heidän mielipidettään Oulusta matkakohteena, vetovoimatekijöitä ja kilpailutilannetta norjalaisten näkökulmasta.

Norjalaismatkailijoiden määrä on vaihdellut rajusti viimeisen 10 vuoden kuluessa. Suurin osa viime kesän norjalaisista matkailijoista oli vieraillut Oulussa aiemmin ja saanut tietoa sukulaisilta tai ystäviltä ennen matkaa. Sukulaisten tai ystävien lisäksi internet on oikeastaan ainoa merkittävä tiedonhankintakanava. Kesätapahtumatarjonnalla ei ollut juuri merkitystä norjalaismatkailijoiden tulemiselle.

Nallikarin alueen kehittämiseksi konkreettisia esityksiä olivat alueen puuston harventaminen, kulkuväylien päällystäminen sekä alueen aktiviteettien lisääminen ja verkkoyhteyksien parantaminen. Oulun alueelle toivottiin parempaa kielitaitoa, enemmän norjankielistä matkailuinformaatiota sekä selkeämpiä, kansainvälisiä matkailijoita palvelevia opasteita.

Tutkimus antaa tietoa norjalaismatkailijoiden profiilista ja se auttaa kohdentamaan matkailumarkkinointia sekä parantamaan alueen vetovoimaa ja palveluja. Oulun suurimman kansainvälisen vapaa-ajan matkailijaryhmän antama palaute on Oulun kaupungille ja Oulun Matkailu Oy:lle tärkeää ja se edesauttaa osaltaan kansainvälisen matkailun kehittämistä laajasti Oulun alueella.

Oulussa vierailleiden norjalaismatkailijoiden käsityksiä Oulusta udeltiin BusinessOulun toimeksiannosta kyselytutkimuksella kesällä 2013. Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus, jossa oli muutama avoin kysymys. Tutkimusaineisto kerättiin kesä-elokuun aikana ja lomakekyselyyn saatiin kesän aikana n=193 vastausta. Kyselytutkimuksen toteuttivat Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat Minna Hepolammi ja Essi Rönkkö.

Faktalaatikko

Norjalaiset ovat haluttuja matkailijoita. Vuonna 2011 norjalaisista peräti 90 % matkusti ulkomaille. Matkojen määrä Norjasta ulkomaille oli 4,7 miljoonaa ja näistä lomamatkoja oli 70 %. Suomessa vuonna 2011 vieraili 216 200 Norjassa asuvaa matkailijaa. Norjalaisten bruttokansantuote henkilöä kohden on maailman huippuluokkaa (55 800 USD) ja työttömyysluku on 3,5 %. (Konttinen 2013.)

Taulukko

Oulussa vuosina 2006–2012 rekisteröidyt norjalaisyöpymiset ja muutosprosentit edellisvuoteen verrattuna (Oulun Matkailu Oy)

Vuosi | Määrä | Muutos edellisvuoteen
2006 | 36 500
2007 | 29 900 | -18 %
2008 | 26 200 | -13 %
2009 | 15 500 | -41 %
2010 | 16 800 | 8 %
2011 | 18 000 | 7 %
2012 | 18 000 | 0 %

Lisätietoja:

Jyrki Kemppainen
asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu, kauppa, palvelut, matkailu, logistiikka
+358 (0)44 499 3296
jyrki.kemppainen@businessoulu.com

Janne Soini
toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy
+358 (0)40 146 3566
janne.soini@ouluon.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat:
Minna Hepolammi
puh. 040 547 0578
MMO11KMinnaH@kamk.fi

Essi Rönkkö
puh. 045 870 7262
MMO11KEssiR@kamk.fi