BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Mökkilomat, aktiviteettipaketit ja kiertomatkat Oulun seudun matkailumarkkinoinnin kärjiksi Keski-Euroopassa

Mökkilomat, aktiviteettipaketit ja kiertomatkat Oulun seudun matkailumarkkinoinnin kärjiksi Keski-Euroopassa

NordicMarketing GmbH on valittu Attractive Oulu Region –hankkeen kilpailutuksessa toteuttamaan Oulun matkailualueen markkinointitoimenpiteitä Keski-Euroopassa vuosina 2016–18. NordicMarketing on suomalais-saksalainen markkinointiyhtiö, jolla on pitkä kokemus Suomen, Ruotsin ja Norjan matkailuyritysten, -keskusten ja -alueiden markkinoinnista Keski-Euroopassa.

NordicMarketingin toimitusjohtaja Jan Badur vetää 13.5. Oulussa matkailuyrityksille työpajan, jonka tavoitteena on kerätä alueelta vetovoimaisimmat matkailutuotteet sekä tuottaa uusia tuotteita Keski-Euroopan markkinoille. Työpajaan on ilmoittautunut yli 50 osanottajaa.

Saksalaisia vetää Suomeen erityisesti luonto: patikointi, pyöräily ja hiihto. ”Työpajassa haetaan tuotteita kolmeen pääteemaan, jotka ovat mökkilomat, aktiviteetit ja kiertomatkat”, Badur kertoo. ”Mökkiloma kiinnostaa saksalaisia edelleen. Kysyntää on myös viikon aktiviteettipaketeille, kuten maastopyöräilylle ja melonnalle, joihin alueen luonto kansallispuistoineen tarjoaa hyvät puitteet.”

Badur jatkaa: ”Pohjoiseen matkalla oleville meidän pitää tarjota hyviä syitä pysähtyä Oulun alueelle. Yksi tällainen on Turkansaari, joka voisi olla keskieurooppalaisille kiertomatkailijoille hyvin vetovoimainen kohde.” Suurta potentiaalia Badur näkee myös saaristossa, joka kiehtoo keskieurooppalaisia.

Markkinointitoimenpiteillä tähdätään konkreettisiin kauppoihin

Oulun seudun matkailumarkkinoinnin pääkohderyhmänä Keski-Euroopassa ovat matkanjärjestäjät. Keski-Euroopassa matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien merkitys on edelleen suuri ja niiden liikevaihto on ollut viime vuodet kasvussa. Saksankielisessä Keski-Euroopassa on yli 1.500 matkanjärjestäjää, joista alle 200 myy matkoja Suomeen.

Perjantain työpajassa syntyvät tuotteet kootaan saksankieliseen tuotemanuaaliin, jonka avulla Oulun seutua markkinoidaan keskieurooppalaisille matkanjärjestäjille.

Tärkein markkinointimuoto ovat matkanjärjestäjien tutustumismatkat, joiden aikana myyntiin otettavista tuotteista päättävät tahot voivat henkilökohtaisesti testata alueen matkailupalveluja. Tutustumismatkoja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa. Oulun seudun matkailuyrityksille järjestetään vuosittain myyntikiertue keskieurooppalaisten matkanjärjestäjien luo. Alueen matkailuyritykset ovat mukana myös vuosittain maaliskuussa järjestettävillä maailman suurimmilla ITB-matkamessuilla Berliinissä. Suoraa kuluttajamarkkinointia tehdään sosiaalisessa mediassa.

Toimenpiteiden tavoitteena on saada alueen matkailuyrityksille konkreettista kauppaa.

Saksalaisten matkustus kasvaa

Saksalaiset tekivät vuonna 2015 69,1 miljardia vähintään viiden vuorokauden matkaa. Näistä 71,1 % suuntautui ulkomaille. Ulkomaan matkoihin käytettiin 71,5 miljardia euroa.

Saksalaisten yöpymisiä oli viime vuonna Oulun seudulla 14 000, jossa oli kasvua 14 % edellisvuoteen verrattuna.

Attractive Oulu Region –hanke

Keski-Euroopan toimenpiteet liittyvät Attractive Oulu Region 2018 –hankkeeseen, jossa markkinoidaan Oulun matkailualuetta yhtenäisen VisitOulu-brändin alla Keski-Eurooppaan, Kiinaan, Japaniin, Venäjälle ja Pohjois-Skandinaviaan. Hankkeen kansainvälisen markkinoinnin osuudesta vastaa BusinessOulu yhdessä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Humanpolis Oy/Rokua Geopark. Yhteishankkeessa ovat mukana myös Kalajoen ja Syötteen matkailuyhdistykset sekä Metsähallitus. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ja sen toteutusaika on 2015-2018.

Lisätietoja:
Jan Badur, NordicMarketing GmbH, +49 234 54 66 05 55
Janne Soini, toimitusjohtaja, Oulun Matkailu Oy, 040 146 3566

Attractive Oulu Region –hankkeen osatoteuttajat:
Ritva Okkonen, koko hankkeen koordinaattori, toimitusjohtaja, Humanpolis Oy / Rokua UNESCO Global Geopark, 0500 155 622
Johanna Salmela, hankkeen kv. markkinointiosion projektipäällikkö, BusinessOulu, 040 826 2345
Eija Honkonen, toiminnanjohtaja, Kalajoki matkailuyhdistys, 040 751 8907
Vesa Krökki, toiminnanjohtaja, Rokua UNESCO Global Geopark, 050 550 8513
Rauno Kurtti, toiminnanjohtaja, Syötteen Matkailuyhdistys, 0400 686 130
Sari Pulkka, projektipäällikkö, Metsähallitus, 040 715 4184

www.nordicmarketing.de

www.visitoulu.fi