BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Miljardiluokan kasvuodotukset: Pohjois-Euroopan suurin digitalisaation keskittymä suomeen

Miljardiluokan kasvuodotukset: Pohjois-Euroopan suurin digitalisaation keskittymä suomeen

Allied ICT Finland (AIF) yhdistää yksitoista tutkimuslaitosta, viisi kaupunkia, kymmenen liiketoimintaekosysteemiä, tuhansia tutkijoita ja yli 1200 yritystä. Tavoitteena on toteuttaa pysyvä T&K-investointitason nosto, jolla rakennetaan positiivisen kasvun vipu ja vastataan kiihtyvään kilpailuun.

Allied ICT Finland paketoi vahvuudet – huippuluokan teknologiaosaamisen verkosto

Digitalisaatio tuo suuria kasvun mahdollisuuksia, mutta onnistuminen vaatii aivan uudenlaista toimintamallia. Nyt julkistettu Allied ICT Finland -teknologiakeskittymä yhdistää alustatalousmalliin monialaisen huippututkimuksen, tutkijaresurssit, yritykset ja T&K-ympäristöt. ”AIF panostaa vahvasti tutkimuksen ja tuotekehityksen arvontuottokyvyn kehittämiseen kansainvälisesti merkittäviksi liiketoimintakokonaisuuksiksi”, kertoo AIF-keskittymän strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja Henry Tirri.

Keskeisiä kärkiä ovat langattomuus, teollinen Internet, tekoäly, dronet ja robotiikka, lisätty- ja virtuaalitodellisuus, peliteknologiat, alustat, painettava elektroniikka, uudet materiaalit ja sensorit, tietoturva ja sovellusteknologiat. ”Rahoitus rakennetaan hyödyntämällä useita kotimaisia ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja, toimijoiden omaa pääomaa sekä kv-kumppanuuksia”, toteaa AIF:n kansallisen johtoryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopiston vararehtori Arto Maaninen.

Oulun ICT-keskittymässä huipputeknologiat yhdistyvät digitaalisiksi ratkaisuiksi

AIF luo uusia ratkaisuja yhdistäen nykyään erillisiä erikoisosaamisen alueita, T&K-alustoja ja resursseja, sekä tuottaa kansainvälisillä markkinoilla haluttuja tuotteita ja palveluja. Kilpailuedellytykset viedään uudelle tasolle rakentamalla tarvittava kriittinen massa ja ratkaisutietämys kumppanien osaamisprofiileista liiketoimintalähtöisesti.

Oulun innovaatioekosysteemi on kansainvälisen tason tunnustettu osaaja esineiden Internetin teknologioissa, ohjelmistoissa, radioteknologioissa ja laitteissa. Huippuosaaminen 5G-verkoissa, painetussa elektroniikassa ja koneoppimisessa luo pohjaa tulevaisuuden tuotteille ja palveluille. ”Oulun yliopiston, VTT:n ja Oulun ammattikorkeakoulun muodostama Smart Campus -keskittymä tarjoaa huippuluokan ympäristön korkean teknologian ICT-yrityksille, kumppaneille ja kansainvälisille asiakkuuksille”, kertoo professori Jukka Riekki, AIF:n johtoryhmän jäsen.

AIF yhdistää soveltavien alojen yritysten osaamisalueet mittavaan T&K-verkostoon

Allied ICT -toimijoiden kesken rakentuu uudenlainen toimintamalli, jossa tutkimustoimijat, kaupungit ja yritykset hyödyntävät uutta alustatalous- ja kasvuverkostomallia. Keskeisiä kasvua eteenpäin vieviä toimintaperiaatteita ovat investointien, liiketoiminnan, kumppanuuksien ja T&K-resurssien mittava yhteiskäyttö.

”Allied ICT Finland rakentuu tutkimus- ja liiketoimijajoukon yhteenliittymäksi, joka hyödyntää uusimpia verkostotalouden malleja”, kertoo Allied ICT Finlandin johtaja Jaakko Sauvola. ”AIF luo perustan kansainvälisiin tuotantoihin tarvittavaksi kriittiseksi massaksi sekä tarjoaa mittavat kansainväliset kontaktiverkostot kumppaneihin ja asiakkaisiin ja rakentaa vaikuttavia hankesalkkuja.”

Yhteenliittymä uusine toimintatapoineen tuo mahdollisuudet yhdistellä ja hyödyntää uusimpia teknologioita joustavasti eri liiketoiminnan alueille, sekä yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöhön. Paitsi uutta liiketoimintaa, AIF rakentaa olemassa olevan liiketoiminnan parantavia ratkaisuja. ”Luomalla uutta teknologiaa tai uusia ratkaisumalleja, voimme toteuttaa kilpailukykyisiä ratkaisuja kaikille teollisuuden aloille”, toteaa Jussi Paakkari VTT:ltä.

Lisätietoja:

https://alliedict.fi

Jaakko Sauvola, AIF johtaja, +358 50 383 9272, jaakko.sauvola@oulu.fi
Arto Maaninen, vararehtori, +358 40 746 3117, arto.maaninen@oulu.fi