BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Miksi kiinnostuisin strategisesta johtamisesta?

Miksi kiinnostuisin strategisesta johtamisesta?

Maailma ja markkinat muuttuvat yhä kiihtyvää vauhtia. Teknologinen kehitys muuttaa toimialojen ansaintalogiikkaa ja arvoketjuja jatkuvasti. Nopeat muutokset maailmassa muuttavat myös kuluttajien käyttäytymistä.

Kun tiedon määrä kasvaa samanaikaisesti, yrittäjän pitää ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat juuri hänen liiketoimintaympäristönsä kehitykseen ja tunnistaa olennaiset hiljaiset signaalit markkinasta, jotta voi valmistautua mahdollisiin muutoksiin.

- Markkinatietoa tulisi hyödyntää kaikessa strategisessa päätöksenteossa. Mietittäessä jokaisen yrityksen tekemiä suuria strategisia päätöksiä, koskivat ne potentiaalista yrityskauppaa, uuden tuotteen lanseerausta, maantieteellistä laajentumista tai vaikka uuden strategian luomista, kaikissa tieto markkinaympäristöstä – asiakkaista, kilpailijoista, trendeistä, sääntelystä, teknologioista – on avainroolissa päätöksen oikeellisuuden ja menestyksen kannalta, tähdentää konsultti Joonas Kovapohja M-brainista.

Hän kertoo esimerkin uuden tuotteen lanseeraamisesta: yrityksellä tulee olla käsitys siitä, että tuotteelle olisi kysyntää ja siitä, miten se poikkeaa jo markkinoilla olevista ratkaisuista ja minkä ongelman se asiakkaalle ratkaisee. Tähän tarvitaan ymmärrystä ulkoisesta markkinasta.

- Jokainen yritys tarvitsee ymmärrystä markkinoista, vain keinot ja resurssit markkinan seuraamiseen ja analysointiin vaihtelevat yrityksen koon ja toimialan mukaan. Muutos kiihtyy toimialasta riippumatta. Lisäksi globaali poikkeusaika koronan varjossa kiihdyttää joitain muutoksia.

Markkinatiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä saa tiivistetyn tietopaketin osallistumalla perjantaina 13.11. järjestettävään maksuttomaan webinaariin Liiketoimintamahdollisuuden ja kasvupolun löytäminen markkinatietoa käyttäen, johon sisältyy myös myöhemmin järjestettävä yrityskohtainen konsultaatio halukkaille.

- Osallistumalla webinaariin saa hyvän ymmärryksen siitä, minkälaisiin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota markkinassa, muutamia konkreettisia vinkkejä tiedon lähteisiin, analyysinmetodeihin sekä tietoa siitä, kuinka uhkia ja mahdollisuuksia tunnistaa. Esimerkeistä voi saada kouriintuntuvia ajatuksia siitä, mitä asioita ottaa huomioon esimerkiksi harkitessa laajentumista uuteen markkinaan, Joonas Kovapohja kertoo.

Yrityskohtaisessa sparrauksessa M-Brainin konsultti keskustelee yrityksen kanssa tunnin etätapaamisessa yrityksen omasta konkreettisesta ongelmasta ja tarjoaa alustavia ideoita millä tavalla ongelman ratkaisua kannattaisi lähteä lähestymään.

Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan

Valmennuksen toteuttaa M-Brain Insight Oy, asiantuntijoina Soile Mäkinen ja Joonas Kovapohja.

Lisätiedot:
Liisa Pietikäinen, BusinessOulu
p. 040 7050 473
liisa.pietikainen@businessoulu.com