BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Macon Oy varmistaa Paraisten ekokylän pientalojen hiilinegatiivisuuden

Macon Oy varmistaa Paraisten ekokylän pientalojen hiilinegatiivisuuden

Paraisille on valmisteilla Suomen ensimmäiset hiilinegatiiviset pientalot. Hiilinegatiivisuudella tarkoitetaan hiiltä ilmakehästä poistavaa nettovaikutusta, joka estää tai hidastaa ilmastonmuutosta. Käytännössä hiiltä sidotaan tällöin enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään, eli päästöt ovat negatiiviset.

Rakentamisen hiilijalanjäljen laskemisesta huolehtii oululainen Macon Oy, joka myös varmistaa samalla yrityksen kunnianhimoisen hiilinegatiivisuustavoitteen täyttymisen.

Macon Oy haluaa olla hankkeessa mukana, sillä Paraisten ekokyläprojektissa on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet sekä rakennusmateriaalien että energiaratkaisujen suhteen.

”Uskomme, että tämä projekti on eräänlainen ponnahduslauta hiilineutraaliin rakentamiseen, joka täyttää tiukimpienkin standardien vaatimukset. Saamme projektin avulla myös erittäin tärkeää tietoa materiaalien todellisesta elinkaaresta”, kertoo Macon Oy:n toimitusjohtaja, Mikko Ahokas.

Ekokylän rakentamisesta vastaava Godai Oy on innovatiivinen ja vastuullinen ympäristöstä välittävä rakennusyritys. Puurakenteiset pientalot ovat valmistuttuaan hiilinegatiivisia ja monen sertifiointiohjelman toimesta sertifioituja. Godai Oy haluaa rakentaa materiaaleiltaan ja sisäilmaltaan terveellisiä koteja, joiden rakentamisessa viedään kosteuden- ja pölynhallinta korkeimmalle mahdolliselle tasolle.

Kaikki käytetty puutavara on sertifioitua, mikä takaa vastuullisen metsänhoidon ja puutavaran käsittelyn. Talot ovat lisäksi energiatehokkaita, ja niissä hyödynnetään aurinkoenergiaa. Vedenkulutusta vähennetään monin eri tavoin, muun muassa kierrättämällä harmaat vedet.

"Rakentaminen on yksi eniten ympäristöä kuormittavista aloista Suomessa. Halusimme puuttua tähän ja tehdä asioita toisin. Pienten askeleiden ottaminen on hienoa, mutta meille oli tärkeää luoda kerralla jotain suurempaa. Tästä syystä loimmekin talomallin, joka täyttää kaikki mahdolliset kriteerit, on sitten kyse vastuullisista materiaaleista, ympäristövaikutuksista, sisäilmasta tai sisätilojen emissiopäästöistä", toteaa Godai Oy:n toimitusjohtaja Nina Ingelius.

"Hiilijalanjäljen laskeminen on meille todella tärkeää. Hiilijalanjäljen hyvittäminen on jo jokseenkin yleistä eri aloilla, sen sijaan hiilinegatiivisen tuotteen luominen ei. Halusimme olla tässäkin asiassa suunnannäyttäjänä alalla ja rakentaa vieläkin vastuullisemmin. Saimme todella haastaa asiantuntijatiimiämme, sillä rakennusalalla moni käytäntö on turhankin vakiintunut, ja olemme usein saaneetkin kuulla, miten 'näin on aina tehty'. Ei ole helppoa olla se ensimmäinen, mutta se on palkitsevinta", Ingelius jatkaa.

Ensimmäinen vastuullinen pientalo on rakenteilla Paraisten keskustaan, aivan kanavan tuntumaan. Niin kutsutun konseptitalon valmistumisajankohta on touko-kesäkuu 2022. Sen yhteyteen, omalle tontilleen, rakentuu tänä vuonna myös seitsemän kappaletta konseptitalon kanssa identtistä pientaloa, jotka muodostavat oman pienen ekokylänsä. Kaikki pientalot ovat valmistuessaan hiilinegatiivisia ja omaavat samat sertifikaatit kuin konseptitalokin: Joutsenmerkki, RTS-Ympäristöluokitus, FSC ja PEFC-sertifiointi, Kuivaketju10 ja Active House.

Rakentamisen hiilijalanjälki

Rakennuksen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta määräytyy pitkälti rakennuksen suunnitteluprosessissa. Rakennuksen valmistuttua päästöihin vaikuttaminen vaikeutuu merkittävästi. Hiilijalanjälkeä laskettaessa huomioidaan muun muassa rakennuksen energiatehokkuus, tilatehokkuus, materiaalivalinnat sekä materiaalin käytön minimointi. Godai Oy:n kohdalla huomioidaan laajalti myös kohdekohtaiset kuljetusten vaikutukset.

Macon Oy:n suorittama hiilijalanjäljenlaskenta pohjautuu RTS-ympäristöluokitukseen (elinkaaren hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset), Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittareihin ja Ympäristöministeriön Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmään. Lisäksi laskennassa on mahdollista hyödyntää Euroopan komission lanseeraaman Level(s)-työkalua (European Commission’s Level(s) tool for Building Sustainability).

Ympäristöminsteriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Saavuttaakseen kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa on myös Suomen rakennussektorin vähennettävä päästöjään. Ympäristöministeriö kehottaakin seuraamaan koko elinkaaren hiilijalanjälkeä rakennusten käytönaikaisen energiankulutuksen rinnalla. [Ympäristöministeriö 2022]