BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Laitteiden Airbnb testaa helppoa vuokraamista

Laitteiden Airbnb testaa helppoa vuokraamista

Erityisesti startup- ja pk-yrityksillä on rajalliset resurssit investoida laitteisiin, joita tarvitaan harvoin. Toisaalta yrityksissä on laitteita, joita tarvitaan vain satunnaisesti ja joiden käyttöaste on pieni. Nyt käynnissä olevissa Nopeissa Kokeiluissa testataan laitteiden yhteiskäyttöä.

Kuva: Verkotanin tarvitsema piirikone löytyi kokeilun kautta naapuriyrityksestä.

Laitteiden Airbnb -kokeilun tavoitteena on kehittää toimintamalleja laitteiden joustavalle jakamiselle sekä rakentaa yksinkertainen, nopea ja edullinen toimintamalli laitteiden vuokraukselle. Solvomate Oy valittiin kilpailutuksen kautta projektin vastuulliseksi yritykseksi.

Projektin kokeilut on jaettu kahteen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään ja kokeillaan toimintamalleja muutaman yrityksen kanssa. Toisessa vaiheessa kevään 2019 aikana laajennetaan kokeilua useampiin yrityksiin.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana olleet Ceegon, JOT Automation, Oulun Yliopisto ja Verkotan. Jo nyt kokeilun piirissä on noin 50 laitetta, ja kevään tavoitteena on saada mukaan vielä satoja laitteita toimintamallin ja prosessin edelleen kehittämiseksi sekä laajemman palautteen saamiseksi. Suunnitelmissa on, että vuokrahinnat Oulun alueella olisivat esimerkiksi signaaligeneraattoreiden osalta alkaen 10 €/vrk ja spektrianalysaattorit alkaen 20 €/vrk.

Solvomate Oy:n Marko Tyynelän suunnitelmissa on tuotteistaa toimintamalli vuoden 2019 aikana hyödyntäen kokeilusta saatua palautetta. Hänen mukaansa nopeat kokeilut ovat antaneet erinomaisen mahdollisuuden startup-yrityksille, kuten Solvomatelle, kokeilla uusia ideoita ja luoda kontakteja.

Palaute kokeilusta ja toimintamallista on kaikkinensa ollut erittäin positiivista. Ensimmäisen vaiheen aikana Verkotan löysi järjestelmän avulla tarvitsemansa piirikoneen JOT Automation laitekannasta. Kari Komosen mukaan kokeilu mahdollisti nopean lainaamisen ja vieläpä naapuriyrityksestä: ”Meidän ei tarvinnut tehdä uutta investointia eikä odottaa laitteen toimitusta. Saamamme hyöty oli sekä ajallinen että rahallinen.”

Huhtikuussa alkaa kokeilun toinen vaihe. Kiinnostusta kokeiluun on tullut myös Oulun talousalueen ulkopuolelta. Mukaan on tulossa lisää yrityksiä - muun muassa raisiolainen EQT Solutions, joka tuo mukanaan uudempia mittalaitteita, kuten radiotesterit CMW-500 ja MT8820C, Agilent Infiniium DSO81004B oskilloskooppi ja Anritsu MS2691A signaaligeneraattori.

Kokeilu laitteiden yhteiskäyttämiseksi ja jakamiseksi joustavasti yritysten välillä on osa EAKR-rahoitteista Elinvoimainen Kaupunki Alustana yrityksille -hanketta (EKA). BusinessOulun EKA-hankkeen hankepäällikön Tapio Koivukankaan mukaan hyvää palautetta on tullut niin startup- kuin suuryrityksistäkin. ”Yritykset näkevät selkeän mahdollisuuden kustannussäästöille. Laitteiden joustava jakaminen yritysten väillä airbnb-tyyliin vähentäisi investointitarpeita sekä parantaisi kilpailukykyä.”

Ketterä jakamis- ja yhteiskäyttömalli:

  • pienentää investointitarpeita
  • parantaa laitteiden käyttöastetta
  • nopeuttaa investointien takaisinmaksua
  • mahdollistaa laitteiden saamisen nopeasti ja edullisesti käyttöön
  • mahdollistaa lisätulon ansaitsemisen

Jos yrityksesi on kiinnostunut osallistumaan kokeiluun tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä marko.tyynela@solvomate.fi +358503672425 tai tapio.koivukangas@businessoulu.com +358406376215.