BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kysely yliopisto-yritysyhteistyöstä

Kysely yliopisto-yritysyhteistyöstä


Yksi yliopiston tärkeistä tehtävistä on palvella ympäröivää yhteisöä ja alueen taloutta. Oulun yliopisto pyrkii muun muassa yritysyhteistyön avulla kehittämään koulutusta sekä edistämään tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa innovaatio- ja yritystoimintaa ja yrittäjyyskasvatusta.

Vuodesta 2009 lähtien Oulun yliopisto on muiden alueen tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa muodostanut Oulu Innovaatio Allianssin(OIA), jonka päätehtävä on aktiiviseen ja monialaiseen yhteistyöhön perustuen pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna innovaatiokeskuksena.

Osana OIA:n toimintaa Oulun yliopisto toteuttaa kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena on kartoittaa yritysten mielipiteitä Oulun ylipistosta sekä yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön nykytilaa, kehityssuuntia ja tarpeita. Tutkimustulosten avulla pyritään tulevaisuudessa edelleen kehittämään yliopisto-yritysyhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi.

Yrityksiä pyydetään vastaamaan kyselyyn 15. helmikuuta 2017 mennessä.

Siirry kyselyyn tästä.

Kysely on valmisteltu Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutissa osana Nga Nguyenin opinnäytetyötä.

Mahdolliset kysymykset kyselyyn liittyen voi lähettää englanniksi osoitteeseen nga.nguyen(at)student.oulu.fi. tai suomeksi minna.tormala(at)oulu.fi