BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kouluille työkaluja OPSin tavoitteita varten

Kouluille työkaluja OPSin tavoitteita varten

Suomen Koodikoulu ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat sopineet kattavasta koulutus- ja oppimateriaalikokonaisuudesta ohjelmoinnin ja robotiikan oppimiseen ja opiskeluun.

Oulun kaupunki haluaa vastata sekä perusopetuksen uuden opetussuunnitelman että työelämän haasteisiin ja tarjoaa mahdollisuutta ohjelmointiosaamisen koulutukseen kaikille peruskoulujen opettajille. Koodaustaidot ovat mukana opetussuunnitelmassa matematiikan ja käsityön opetuksessa sekä lisäksi osana laaja-alaisia osaamistavoitteita kaikilla peruskoulun luokka-asteilla.

Suomen Koodikoulun digitaalista materiaalivarantoa – Oppimisen kirjastoa – hyödyntäen koulut varmistavat, että ohjelmoinnin opetus on opetussuunnitelman mukainen ja digikehityksen eturintamassa. Yhdistämällä kirjaston materiaalit ja luokkahuoneeseen vietävät koulutusmallit koulut voivat varmistaa opettajien taitotason riittävyyden erittäin kustannustehokkaalla tavalla.

Oppimisen kirjasto sisältää ohjelmoinnin ja robotiikan oppimiskokonaisuudet kullekin luokka-asteelle. Kokonaisuudet toteutetaan monialaisina käytännön projekteina ja ne vastaavat OPSin tavoitteisiin. Materiaali on pedagogien laatimaa, suomalaisissa koululuokissa yhteiskehitettyä ja OPH on tarkastanut materiaalin tukevan perusopetuksen tavoitteita.

Koulutuksessa opettajat oppivat paitsi itse ohjelmointia myös sen opettamista oppilaille. Opettajille on tarjolla sekä ryhmämuotoista koulutusta että omassa luokassa tapahtuvaa oppilaiden ja opettajan yhteistä ohjelmointikoulutusta, missä opettaja tai opettajapari pääsee tutustumaan ohjelmoinnin opettamiseen käytännössä.

Jokaiselta koululta löytyy opettaja tai opettajia, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja laajemminkin ICT-asioista. Kaikkien opettajien ei tarvitse osata ohjelmointitaitoja, vaan osaamista voidaan hyödyntää sisäisin työnjaoin.

Koulutus, yhteisopettajuusmallit ja Suomen Koodikoulun oppimateriaalit varmistavat, että ohjelmointiopetus on koko kaupungin kouluissa jatkossa laadukasta. Ohjelmoinnin yhdistäminen eri oppiaineisiin tekee siitä merkityksellisempää ja on siten helpommin lähestyttävää oppilaille.

Koulutuksien myötä kaikilla kaupungin peruskouluilla on jatkossa koodauksen osaavia opettajia. Suomen Koodikoulun tuottamat materiaalit otetaan kuluvana lukuvuonna käyttöön kaikille kaupungin peruskoulun oppilaille luokka-asteilla 1–8.

Lisätiedot:

Kaisu Pallaskallio, toimitusjohtaja, Suomen Koodikoulu, p. 044 355 7355, kaisu@codeschoolfinland.fi