BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

KOTEK-hanke etsii kumppaneita hyvinvointialan yrityksistä

KOTEK-hanke etsii kumppaneita hyvinvointialan yrityksistä

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK) -hanke etsii 2–3 hyvinvointiteknologian yritystä innovointi- ja konsultointikumppaniksi. Jos haluat kehittää alan koulutusta erityisesti kotihoidon ympäristössä, innovoida uutta ja verkostoitua, lähde pian mukaan!

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suunnitella ja pilotoida ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa ja osaamista kotihoidon toimintakenttään. Hankkeen avulla tuotetaan myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä.

KOTEK-hanke on hakuprosessin loppuvaiheessa ja olemme toiveikkaita rahoituksen saamiseksi. OAMK:n osaprojektin tehtävänä on koulutusvertailu, tarkemmin ”Kotihoidossa hyödynnettävän teknologian koulutus kansallisesti ja kansainvälisesti, kotihoidon teknologian hyödyntämiseen liittyvät osaamistarpeet sekä eettiset kysymykset teknologian käytössä kotihoidossa”.

Jos teillä on mielenkiintoa kehittää alanne koulutusta erityisesti kotihoidon ympäristössä, innovoida uutta ja verkostoitua, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Yhteistyöterveisin

Piia Hyvämäki, TtM
Lehtori
Akateeminen kv-koordinaattori
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Toimisto: F3100
p. 050 582 0075