BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Korkeakoululähtöinen yrittäjyys Oulun yrittäjyysekosysteemissä

Korkeakoululähtöinen yrittäjyys Oulun yrittäjyysekosysteemissä

BusinessOulu on tehnyt yhdessä Oulun kauppakorkeakoulun kanssa korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä koskevan selvityksen. Kyseessä on pro gradu -tutkielma, jossa selvitettiin korkeakoululähtöisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä Oulun alueellisessa yrittäjyysekosysteemissä.

Tutkielmassa selvitettiin, mikä on Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston sekä muiden alueellisten toimijoiden rooli ekosysteemissä tutkielman kirjoitushetkellä.

Tutkielman tulokset kertovat Oulun yrittäjyysekosysteemin vahvuuksista ja kehittämiskohteista korkeakoululähtöisten yritysten näkökulmasta. Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun välillä on eroja yrittäjyyskulttuurissa, tukitoiminnoissa sekä yrittäjyysnäkökulman opetuksellisessa hyödyntämisessä. Tutkimuslähtöisten ja ei-tutkimuslähtöisten yritysten lähtökohdat markkinoillepääsyssä ja kasvussa ovat erilaiset. Korkeakouluilta toivotaan voimakkaampaa profiloitumista yrittäjyyden kannustajina ja tehostajina.

Haastatellut yrittäjät kokevat Oulun yrittäjyyskulttuurin pääosin avoimena ja verkostoitumisen helppona. Yrittäjyyttä ja yrityksiä tukeva palvelu- ja tapahtumatarjonta on monipuolista, mutta sen profiloinnissa ja tiedotuksessa on parannettavaa. Rahoituksen saatavuudessa ja pitkäjänteisyydessä sekä rahoitusneuvonnassa on nähtävissä kehittämiskohteita, erityisesti yksityisen rahoituksen osalta.

Julkisuuteen välittyvä oululainen yrittäjyyskäsitys vaikuttaa edelleen voimakkaan teknologiapainotteiselta. Sen toivotaan tulevaisuudessa monipuolistuvan kaupungin ja korkeakoulujen esimerkin voimalla.

Tutkielma on ladattavissa Oulun yliopiston julkaisuarkistosta http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201811072978

Lisätietoja selvityksestä:

BusinessOulu
Palvelupäällikkö Jarmo Lauronen, jarmo.lauronen(at)businessoulu.com, puh. 044 7031307

Oulun kauppakorkeakoulu
Professori (vt.) Jaakko Simonen, jaakko.simonen(at)oulu.fi, puh. 0294 482938
Kauppatieteiden maisteri, Piia Holappa, piia.holappa(at)gmail.com, puh. 044 4401901