BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

KIRAkiertotalous < 3 ICT Oulussa 21.4.2022

KIRAkiertotalous < 3 ICT Oulussa 21.4.2022

Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta tilaa työlle on runsaasti. Globaalia kiertotalousastetta arvioivassa Circle Economyn Circularity Gap -raportissa todettiin kiertotalousasteen olevan laskussa: tuorein tulos vuoden alussa oli vähäiset 8,6 prosenttia. Kiinteistö- ja rakentamisala on tunnetusti hyvin hiili-intensiivistä ja KIRA-alan muutoksella kohti kiertotaloutta onkin ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lakimuutoksia kohti kiertotaloutta

Valmisteilla oleva rakentamislaki ja sen nojalla annettavat asetukset ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta tuovat uusia vaatimuksia ja ohjaavat osaltaan kiertotalouden mukaiseen, kestävään rakentamiseen. Kansallisen kiertotalousohjelman tavoitteena on luoda kiertotaloudesta talouden uusi perusta ja EU:n kiertotalouden toimintaohjelma on nostanut rakentamissektorin yhdeksi keskeisistä toimialoista, joiden kiertotaloutta on kiireisimmin edistettävä. Rakennussektori on kiertotalousmurroksessa ja edelläkävijät kääntävät sen liiketoimintamahdollisuudeksi.

Luotettava, ajantasainen ja sujuvasti liikkuva tieto on digitalisaation kulmakivi ja digitalisaatio puolestaan on kiertotalouden mahdollistaja. Kansallista rakennetun ympäristön tietojärjestelmää (RYTJ) ollaan rakentamassa. Digitaalinen tuotepassi on tärkeä osa Euroopan komission kestävien tuotteiden aloitetta. Uudet vaatimukset rakennusten ilmastoselvityksistä ja materiaaliselosteista edellyttävät tehokasta datan ja rakennusten tietomallien hyödyntämistä. Kaikissa kiertotalouden liiketoimintamalleissa, myös KIRA-alalla, keskeistä on digitaalisten ratkaisuiden tehokas hyödyntäminen.

Potentiaalisia ratkaisuita useilla liiketoimintamalleilla

Jotta kysyntä ja tarjonta kohtaavat, tarvitaan jakamisalustoja. Tuotteen käyttäminen palveluna vapauttaa käyttäjän huoltamisen ja omistamisen velvollisuuksista, mutta materiaalin hallinta säilyy sen tuottajalla.

Tuotteiden elinkaarten pidentäminen vaatii oikeaa ja oikea-aikaista huoltoa ja korjaamista. Uudelleenkäytössä on tiedettävä rakennusosien sekä niissä käytettyjen materiaalien alkuperä ja ominaisuudet, jotta tiedetään mihin ja miten tuotetta voidaan uudelleenkäyttää. Kierrätyksessä tuotteen materiaalit ja koostumus on tunnettava tarkasti.

Tiedon täytyy myös liikkua arvoketjussa eteenpäin uusille toimijoille. Rakentamisessa EPD-selosteet ovat jo hyvä esimerkki tiedosta, jota rakentajilla, rakennuksen käyttäjillä, saati purkajilla ei ole aiemmin ollut käytössään. Kun tuotetason tieto voidaan kertoa eteenpäin, rakennustuotteita osataan huoltaa, kierrättää ja uudelleenkäyttää oikein.

Niin paljon datalähteitä, niin vähän käyttöä

Rakentamisessa ja rakennuksessa syntyy dataa useista eri lähteistä. Dataa käytetään nyt jo olosuhdehallintaan sekä laadunvarmistukseen. Näillä keinoilla voidaan vähentää rakennuksen energiankulutusta, varmistua sen turvallisuudesta ja huoltaa rakennusta oikein. Ratkaisua vaativia kysymyksiä on vielä paljon. Miten esimerkiksi saamme tyhjät tilat kohtaamaan niitä tarvitsevat käyttäjät? Miten saamme purettavat rakennusosat ja materiaalit käyttöön uusiin rakennuskohteisiin? Miten voimme ennakoida purkumateriaalien syntyä?

Rakentamisessa tiedon on säilyttävä vuosikymmenten yli. Toistaiseksi kiertotalouden kannalta tärkeä tieto ei kuitenkaan usein kulje edes suunnittelijalta rakentajalle tai rakentajalta ylläpitoon tai käyttäjille. Emme myöskään tiedä, mikä on tarpeellista vuosikymmenten päästä tai missä muodossa tieto on käyttökelpoista. Onko ratkaisuna standardointi? Odotammeko sitä, vai voisimmeko parantaa tiedonkulkua jo nyt?

Tartu haasteeseen Oulun kiinteistö- ja rakennusalan sekä ICT-ammattilaisten tapaamisessa!

Tarvitsemme lisää tapoja tuottaa, säilyttää ja käyttää rakentamisessa syntyvää dataa. Millaisia ratkaisuja sinulla ja organisaatiollasi on? Mitä avauksia haluaisit nähdä muilta?

Tule kertomaan ajatuksistasi sekä kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta 21.4. BusinessOulun BusinessAsemalle! Ilmoittaudu mukaan tästä:
https://www.lyyti.fi/reg/KIRAVerkostotapaaminen_Oulunseutu

Lisätietoja:

Ella Lahtinen
Kestävän kehityksen asiantuntija
040 512 2193
ella.lahtinen@figbc.fi

Katri Luoma-aho
Liiketoimintaa kiertotaloudesta -projektipäällikkö
BusinessOulu
040 643 3826
katri.luoma-aho@businessoulu.com

BusinessOulun LIKE-hanke ja FIGBC:n KIRA-kioski-hankkeen kutsuvat kaikki aiheesta kiinnostuneet Oulun seudulla toimivat yritykset, yhdistykset ja muut toimijat avaamaan keskustelua rakennus- ja ICT-sektorien kiertotalousyhteistyölle. Toivomme paikalle osaajia molemmilta sektoreilta!