BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kiinalaiset lapset koulussa Rokualla

Kiinalaiset lapset koulussa Rokualla

Rokualla on kuluvalla viikolla vilkasta, sillä alueelle saapuu useita kiinalaisia lapsiryhmiä. Yhteensä Rokualle tulee noin sata lasta ohjaajineen. Lauantaina paikalla on jopa 70 kiinalaista. Ryhmät majoittuvat Rokua Health & Spa hotellissa. He osallistuvat talvisiin aktiviteetteihin Rokua Geopark -alueella ja tutustuvat Suomen luontoon. Lapset ovat 7 - 14 -vuotiaita leirikoululaisia, joiden vanhemmat haluavat tarjota heille oppia Euroopasta ja antaa sitä kautta hyviä eväitä elämää varten.

Leirikoulumatkailu on Kiinassa kasvava trendi. Suomella puolestaan on Kiinassa hyvä maine turvallisena ja tasokkaan opetuksen maana. Rokua Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökin mukaan Rokua Geoparkin alue on päässyt jopa poikkeuksellisen nopeasti mukaan tähän kansainvälisen matkailun buumiin. Kansainvälisen leirikoulutoiminnan kehittäminen aloitettiin Rokua Geopark -alueella reilut kaksi vuotta sitten ja jo nyt alueelle on saatu isoja leirikouluryhmiä!

Ympäristökasvatus on ollut alusta saakka tärkeä osa Rokua Geoparkin toimintaa. Alueella onkin tehty pitkäjännitteistä työtä opetuksen kentässä: Rokua Geoparkista on tuotettu monenlaista opetusmateriaalia ja mm. Opastuskeskus Supan näyttely. Näitä kaikkia voidaan nyt hyödyntää myös leirikouluissa. Lisäksi alueella on kuusi Geopark-oppilaitosta, joihin leirikoululaiset pääsevät halutessaan tutustumaan. Rokua Geoparkissa on myös oma ympäristökasvattaja, jota ilman leirikoulumatkailun kehittäminen ei olisi ollut mahdollista.

Varsinainen leirikoulumatkailun käynnistyminen on tulos 1.9.2015 alkaneen Attractive Oulu Region 2018 -hankkeen puitteissa tehdystä työstä sekä yritysten omasta myyntityöstä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa alueen kansainvälistä matkailutarjontaa ja edelleen sen elinvoimaisuutta. Nyt Rokua Geoparkista on löydetty uudenlaisia sekä kiinalaisille että alueelle sopivia leirikoulutuotteita. Vastaavasti Kiinasta on löydetty sellaisia matkanjärjestäjiä, jotka ovat kiinnostuneita leirikoulumatkailusta. Työtä on tehty yhdessä Humanpolis Oy:n ja alueen Geopark-yritysten kesken.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena. Rokua Geopark vastaa hankkeessa Kiina-yhteistyön avaamisesta ja edistämisestä sekä vahvistaa Rokua Geopark -alueen toimijoiden yhteistyötä, edistää matkailun kansainvälistymistä ja sitä kautta alueen matkailutuloa. Hankkeessa ovat mukana Rokua Geopark -alueen lisäksi Syötteen, Kalajoen ja Oulun matkailualueet. Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Metsähallituksen ja hankkeessa mukana olevien muiden toimijoiden kautta. BusinessOulu vastaa hankkeen kansainvälisen markkinoinnin osiosta.

Lisätietoja:

Heli Kaikkonen, toimitusjohtaja, Rokua-konserni, p. 040 558 9571, heli.kaikkonen(at)rokua.com

Vesa Krökki, toiminnanjohtaja, Rokua Geopark, p. 050 550 8513, vesa.krokki(at)humanpolis.fi

Mikko Kiuttu, projektipäällikkö, ympäristökasvattaja, Humanpolis Oy, p. 040 172 7513 mikko.kiuttu(at)humanpolis.fi